Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk cookies. Możesz samodzielnie określi warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
[ Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu. ]

Kontakt


Toyota Motor Manufacturing
Poland Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 26
58-306 Wałbrzych
tel.: 074 8888 000
fax: 074 8888 001POLITYKA W ZAKRESIE STRON INTERNETOWYCH

Przystępując do korzystania ze stron internetowych "Toyota Motor Manufacturing Poland " Sp. z o.o. (dalej: TMMP) , akceptujesz bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze warunki Polityki. W związku z tym Twój dostęp do stron internetowych TMMP podlega wymienionym warunkom jak również wszelkim mającym tu zastosowanie przepisom prawnym.

Zawartość
Wszelkie podawane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje na stronach internetowych nie są prawnie obowiązujące ani nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Podawane informacje są w swoim założeniu maksymalnie zwarte. Ponadto TMMP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w stosunku do informacji umieszczonych na niniejszych stronach. TMMP nie ponosi odpowiedzialności za treść wszelkiego rodzaju informacji, ogłoszeń, propozycji, ofert lub reklam, zamieszczonych przez innych przedsiębiorców na stronach internetowych TMMP.

Wykorzystanie techniki "cookie"
TMMP wykorzystuje technikę "cookie" do ustalenia drogi, jaka doprowadziła Użytkownika do strony internetowej TMMP, by w ten sposób rejestrować aktywność odwiedzających oraz krytycznie oceniać i udoskonalać tę stronę, czyniąc ją bardziej użyteczną. Prosimy zwrócić uwagę, że Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby ta nie dopuszczała plików "cookie" lub ostrzegała o ich wysyłaniu.

Dane osobowe / informacje podawane przez Użytkownika
Wszelkie dane osobowe Użytkownika, przekazane do TMMP za pośrednictwem strony internetowej TMMP, będą wykorzystywane przez TMMP do poprawy jakości usług świadczonych Użytkownikowi. TMMP dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TMMP nie jest w żaden sposób zobowiązana do kontrolowania i/lub przeglądania wszelkiej korespondencji od Użytkowników stron internetowych TMMP i nie bierze żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi konsekwencji za jakiekolwiek sprawy związane z tą korespondencją, w szczególności za jej treść. TMMP zastrzega sobie prawo do kontrolowania od czasu do czasu korespondencji od Użytkowników i ewentualnego jej usuwania ze stron internetowych bez podania przyczyn.

Jakakolwiek korespondencja przesłana z niniejszej strony internetowej do TMMP za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego. TMMP ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub, oraz, marketingu produktów i usług.

Przystępując do korzystania ze stron internetowych TMMP, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie w zbiorach danych TMMP, jego danych osobowych, w celach marketingowych i przekazywanie ich firmom wykonującym usługi marketingowe na rzecz wyżej wymienionych podmiotów. Użytkownik ma świadomość prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, wstrzymywania, przetwarzania lub ich usunięcia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 838 z późn. zm.).

Prawa autorskie, własność przemysłowa i intelektualna
Prezentowane materiały oraz cała zawartość stron internetowych TMMP chronione są prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku i poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia TMMP.

Znaki towarowe
Wszelkie pokazywane na tych stronach internetowych znaki towarowe, logo i znaki serwisowe stanowią własność Toyota Motor Corporation w Japonii lub innych stron. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody Toyota Motor Corporation lub ewentualnych trzecich stron są zabronione.

Hyperłącza
Strona internetowa TMMP może zawierać łącza hypertekstowe do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. TMMP nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za dokładność, kompletność i autentyczność informacji zawartych w łączach hypertekstowych oraz na innych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej TMMP, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Bez gwarancji precyzyjności ani związanej z tym odpowiedzialności
TMMP, pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu rzetelności informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, nie gwarantuje całkowitej precyzji tych informacji.
TMMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani autentyczność jakichkolwiek zawartych na stronie internetowej informacji. Strony TMMP oraz wszelkie zamieszczone na nich materiały prezentowane są na zasadzie "jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji precyzyjności, ani wyrażonej bezpośrednio, ani implikowanej.

Każda osoba oglądająca strony internetowe TMMP musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na tych stronach, należy je uprzednio zweryfikować, kontaktując się z TMMP.

Ograniczona odpowiedzialność
TMMP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne uszkodzenia, powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem ze stron internetowych TMMP, włączając w to, lecz nie wyłącznie, wszelkiego rodzaju straty lub uszkodzenia spowodowane przez zainfekowanie komputera Użytkownika wirusem lub wynikające z oparcia się na informacjach uzyskanych ze strony internetowej TMMP.

Zmiany zasad Polityki
TMMP zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie, gdy wymagać tego będzie interes firmy.

TOYOTA
Produkcja
Odpowiedzialna firma
Praca i kariera
Toyota na świecie
Dla mediów