Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk cookies. Możesz samodzielnie określi warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
[ Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu. ]

Kontakt


Toyota Motor Manufacturing
Poland Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 26
58-306 Wałbrzych
tel.: 074 8888 000
fax: 074 8888 001
 
Gospodarka odpadami

Jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska, nierozerwalnie związanych z działalnością produkcyjną, są odpady generowane w wyniku procesów technologicznych. Dlatego mając na uwadze filozofię koncernu zmierzającą do minimalizacji wpływu funkcjonowania fabryki na otaczające je środowisko starania związane z redukcją ilości powstających  odpadów i ich skutecznym recyclingiem stają się jednym z głównych kierunków działań naszej fabryki.
 
Program „Zero odpadów na składowiska”

Jednym z aspektów środowiskowych, nierozerwalnie połączonych z działalnością produkcyjną, jest ilość generowanych odpadów w wyniku procesów technologicznych. Składowanie odpadów zarówno przemysłowych, jak i komunalnych, jest najmniej korzystną dla środowiska formą unieszkodliwiania odpadów. Dlatego przepisy prawne regulujące gospodarkę odpadową, nakazują organizacjom, które w wyniku swojej działalności wytwarzają odpady, w pierwszej kolejności poszukiwać możliwości odzysku lub recyklingu odpadów, a jeżeli takiej możliwości nie ma, ze względu na ograniczenia technologiczne, dopiero wówczas dopuszcza się ich składowanie. 
 
Mając tego świadomość, koncern Toyota ogłosił program „zero odpadów na składowiska”, zobowiązujący wszystkie fabryki na całym świecie do eliminacji odpadów poddawanych składowaniu na składowiskach odpadów.Po przeanalizowaniu wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie TMMP, po wyborze i auditach firm podejmujących się recyklingu i utylizacji odpadów, po modyfikacjach procesów i wielu działaniach służących minimalizacji powstających odpadów u źródła, w końcu po przeszkoleniu całej załogi firmy, udało się stworzyć system selektywnej zbiórki obejmujący 70 rodzajów odpadów. Dzięki tym działaniom zakład Toyoty w Wałbrzychu nieprzerwanie od lutego 2005 roku spełnia wymagania programu „Zero odpadów na składowiska”, a co więcej osiągnął ten cel już po trzech latach od uruchomienia produkcji. 

Nasze osiągnięcia i starania na tym polu zostały już w 2005 roku docenione przyznaniem nagrody w Narodowym Konkursie Ekologicznym pod patronatem Prezydenta RP „Przyjaźni środowisku”, w kategorii Firma Przyjazna Środowisku.


Redukcja Odpadów - Instalacja odparowywania odpadów ciekłych (wyparka)

Toyota Motor Manufacturing Poland na podstawie wytycznych globalnego planu środowiskowego koncernu Toyota, określa cele ilościowe dla własnej gospodarki odpadowej. Dążąc do redukcji ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia, zdecydowano się na instalację urządzenia do destylacji wody z odpadów płynnych, które stanowią większość wśród pięciu najważniejszych grup odpadów, za unieszkodliwianie których zakład ponosi koszty.
Na przełomie 2005 i 2006 na terenie TMMP zainstalowano urządzenie Destimat® LE 300 firmy LOFT o wydajności ok. 300l ścieków technologicznych na godzinę. W urządzeniu utylizowane są przede wszystkim woda zaolejona, zużyte chłodziwa i ciecze myjące, a także w miarę potrzeb, inne odpady płynne, jak np. solanka pochodząca z instalacji uzdatniania wody w systemie chłodzenia wież chłodniczych.
Wyparka Destimat® LE 300 zaprojektowana jest do destylacji odpadów płynnych. Produktami końcowymi procesu są koncentrat i destylat, a stosunek redukcji wynosi 1/10. Oznacza to, że z każdych 100 litrów odpadu płynnego powstaje tylko 10 litrów koncentratu przekazywanego do dalszej utylizacji w wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, a 90 litrów stanowi destylat, który potwierdzony badaniem laboratoryjnym zasila układ chłodzenia w jednej z wież chłodniczych TMMP. Zastosowany w wyparce system odzysku ciepła, nie tylko wymusza naturalny obieg cieczy w urządzeniu, ale także znacznie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na energię przez instalację.

Dzięki wyparce od 2007 roku z prawie 2000 ton odpadów przeznaczonych do odparowania, tylko  ok. 200 ton trafiło do dalszej utylizacji. Ponadto wykorzystanie destylatu pozwala rocznie zaoszczędzić około 1600 m3 wody, przyczyniając się do redukcji zużycia wody przez zakład.

Inwestycja wyparki i osiągnięte dzięki jej pracy wyniki stały się podstawą przyznania w 2006 roku nagrody w Narodowym Konkursie Ekologicznym pod patronatem Prezydenta RP „Przyjaźni środowisku”, w kategorii Firma Przyjazna Środowisku.

powrót
TOYOTA
Produkcja
Odpowiedzialna firma
Praca i kariera
Toyota na świecie
Dla mediów