Dodatkowe informacje

Kantyny dostępne dla firm zewnętrznych na terenie TMMP:
Wałbrzych: 14:00-16:00 - kantyna przy hali T1 i kuźni
Jelcz-Laskowice: 14:00-15:00 - kantyna główna   

Toalety dostępne według oznaczeń na drzwiach.Additional information

Canteens available for external companies at TMMP:
Wałbrzych: 14: 00-16: 00 - canteen at the T1 hall and forge
Jelcz-Laskowice: 14: 00-15: 00 - main canteen

Toilets are available as marked on the door.