2023-09-11

Startuje 14. edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” . W tym roku dotacja na jeden projekt wzrośnie do 30 tysięcy złotych.

Fundusz Toyoty powstał z inicjatywy fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu – Laskowicach w 2011 roku. Obejmuje on teren aglomeracji wałbrzyskiej, powiatu oławskiego i gminy Czernica czyli obszary bezpośrednio sąsiadujące z fabrykami Toyoty. Jego celem jest wsparcie projektów małej rewitalizacji i zagospodarowania terenu, z którego korzystać mogą mieszkańcy lokalnych społeczności. Mogą w nim wziąć udział organizacje non–profit czyli jednostki nienastawione na zysk takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie wyższe, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. Projekty wspierane przez fundusz zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i związane są z priorytetowymi obszarami firmy.

„Oprócz dotychczasowych projektów z zakresu ekologii, nauki i edukacji, sportu, bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy mobilności i swobody poruszania się po raz pierwszy włączyliśmy również inicjatywy dotyczące różnorodności i inkluzywności. np. likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu chcemy wspierać grupy osób, które do tej pory miały problem by w pełni funkcjonować w społeczności lokalnej.” – stwierdza Grzegorz Górski, manager komunikacji i relacji zewnętrznych.

Fundusz Toyoty realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej odpowiedzialną za koordynowanie konkursu grantowego. W przygotowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni wsparcia udzielają uczniowie architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie informatyki Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach. W tym roku kwota dofinansowania jednego projekt została zwiększona do 30 tys. złotych a łączna pula grantów wyniesie 330 tys. Zgłoszenia do konkursu grantowego można składać do 1 grudnia. Szczegółowe informacje znajdują się na dedykowanej stronie Konkurs grantowy 2024 – Fundusz Toyoty