2018-10-12

W październiku ruszyła IX edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. Nabór wniosków potrwa do 3 grudnia 2018r.

Tym razem w ramach konkursu Fundusz Toyoty nagradza oryginalne i ciekawe projekty związane obszarami: ekologia, sport i promocja zdrowego trybu życia, edukacja techniczna, bezpieczeństwo na drogach, poprawa mobilności/swobody przemieszczania się, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i będą realizowane na obszarze powiatu wałbrzyskiego i m. Wałbrzycha. Przykłady projektów:

- Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
- Edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
- Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
- Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
- Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie, jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. W tej edycji maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20.000 zł. Natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 100.000 zł. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy styczniem a czerwcem 2019.Podobnie jak w ubiegłym roku Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu.Dla wszystkich organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie partnerzy Funduszu Toyoty organizują spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 października 2018r o godzinie 14.00 w Zespole Szkół nr 5 (ul. Ogrodowa 2a, sala konferencyjna). Tematami spotkania będą informacje o zasadach ubiegania się o dotację oraz omówione zostaną zasady prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu. Ogłoszenia decyzji o przyznaniu wsparcia planowane jest do 21 grudnia 2018 roku,Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronach:www.fee.org.pl oraz www.zielonywalbrzych.pl