2018-01-10

9 stycznia w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Wałbrzychu odbyła się uroczystość prezentacji zwycięskich projektów w ramach VIII edycji konkursu Funduszu Toyoty

W uroczystości wzięli udział laureaci oraz uczniowie architektury krajobrazu, którzy pod kierownictwem nauczyciela p. Katarzyny Spery, zaprojektowali wszystkie aranżacje, które wzięły udział w konkursie.

O założeniach samego konkursu, jego przebiegu i współpracy opowiedzieli Wiceprezes TMMP Dariusz Mikołajczak, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 p. Iwona Hnatjuk i przedstawiciel Fundacji Edukacji Europejskiej Grzegorz Kruszyński.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały zwycięskie projekty. Laureaci przedstawili prezentacje multimedialne, zdjęcia i opisy swoich przedsięwzięć, które będą realizowane do czerwca b.r.

Zwycięskie projekty Fuduszu Toyoty 2018 (pełne opisy i wizualizacje do pobrania obok):

1 miejsce – Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu, datacja 19.000 zł, tytuł projektu „Geogródek - skalny ogródek dydaktyczny”
- projekt przewiduje budowę ogródka skalnego oraz montaż tablic edukacyjnych. Tematyką tak pomyślanego ogródka  jest paleoekologia i popularyzacja przyrody nieożywionej, szczególnie geologii i nauki o Ziemi. Będzie się on składał z wielkoskalowego modelu profilu geologicznego obrazującego budowę nawarstwień skalnych i pokładów węgla w rejonie Wałbrzycha. Będzie on stanowił atrakcję turystyczną Starej Kopalni ale również elementy edukacyjny dla wałbrzyskich szkół.

2 miejsce – Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, dotacja 18.000 zł, tytuł projektu „Eko-Astro-Lab”,
- Projekt zakłada powstanie ekologicznego labiryntu zbudowanego z nasadzonego żywopłotu. Ścieżki labiryntu będą miały kształt współśrodkowych okręgów. W labiryncie zostaną umieszczone planety wykonane w odpowiedniej skali i kolorach, księżyce, galaktyki, mgławice, czarne dziury, komety i inne ciekawe obiekty astronomiczne oraz tablice z najważniejszymi informacjami i autentycznymi fotografiami.

3 miejsce – Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, dotacja 18.000 zł, tytuł projektu „Miasteczko dzieci”,
- w ramach projektu zaplanowano stworzenie „Miasteczka dzieci”, w którym znajdą się drewniane, kolorowego domki do zabawy. Powstanie tam fabryka Toyoty, sklep, szkoła, kwiaciarnia, warzywniak, przychodnia, policja, domek mieszkalny – łącznie 8 domków. Domki zostaną wyposażone w drewniane i plastikowe elementy do zabawy (mebelki, sprzęt kuchenny, artykuły spożywcze).  Wokół domków wyznaczone zostaną alejki do spacerowania wózkami z lalkami i jazdy mini rowerkami.

i dwa czwarte miejsca ex – aequo:

4 miejsce – Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu, dotacja 17.000 zł, tytuł projektu „ART  SQUARE – skwer artystyczny w Wałbrzychu” 
- Skwer artystyczny składać się będzie z dwóch szeregowo połączonych ścianek ekspozycyjnych (trzy w szeregu) oraz trzech okrągłych stołów wraz z siedziskami. Ścianki oświetlone będą z zabudowanymi na nich lampami solarnymi. W obrębie Skweru Artystycznego znajdą się elementy istniejącej już w tym miejscu siłowni zewnętrznej w obrębie Parku Sobieskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Skwer służyć będzie m.in. prowadzeniu zajęć promujących walory przyrodnicze otaczającego środowiska i twórczości artystycznej.

4 miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Wałbrzychu, dotacja 8.000 zł, tytuł projektu „Ogród sensoryczny”
- projekt zakłada zagospodarowanie zielonego skweru na terenie przy PSP 15 i stworzenie ogrodu, w którym można ćwiczyć różne zmysły np. pod jedną ze ścian budynku szkolnego powstanie „ścieżka bosych stóp”, po której spacerując, będzie można rozwijać zmysł dotyku. Wzdłuż jednej ze ścian powstanie zakątek smaku i zapachu – w donicach – skrzyniach uczniowie będą uprawiać zioła i warzywa, które będą mogli spożywać, rozwijając zmysł smaku. W innym miejscu placu stanie drewniana kilkuosobowa huśtawka oraz wkopane zostaną drewniane pieńki w celu kształtowania zmysłu równowagi.