1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie


Pierwszy plan: Zakładowa pasieka jako element działań bioróżnorodności
Dalszy plan: Wałbrzych, góra Chełmiec, 850 m n.p.m., część Gór Wałbrzyskich (Sudety Środkowe)