1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie
Bierzemy udział w Wyzwaniu Ekologicznym 2050, ogłoszonym w 2015 roku . Obejmuje ono sześć osobnych wyzwań, które dotyczą każdego obszaru naszej działalności biznesowej, poszukiwań nowych produktów i technologii, a także naszej roli edukatorów, w ramach której możemy zachęcać zarówno pojedyncze osoby, jak i całe społeczności, by lepiej poznawały otaczające je środowisko naturalne i działały na jego rzecz.

WYZWANIE 1Zerowa emisja CO2 w nowych pojazdach

Celem wyzwania „Zerowa emisja CO2 w nowych pojazdach” jest obniżenie poziomu emisji CO2 w produkowanych przez nas samochodach o 90 procent do 2050 roku. Punktem odniesienia jest poziom emisji z 2010 roku.

Aby osiągnąć ten cel, będziemy poprawiać ekonomię spalania w modelach z napędem konwencjonalnym oraz promować tworzenie pojazdów kolejnej generacji, które produkują mniej spalin lub charakteryzują się zerową emisją dwutlenku węgla – w tym pojazdów hybrydowych, aut hybrydowych typu plug-in, elektrycznych i zasilanych ogniwami paliwowymi.

Samochody wykorzystujące bardziej ekologiczne, alternatywne paliwa będą miały korzystny wpływ na środowisko tylko wtedy, gdy będą powszechnie używane. Pracujemy nad tym, by były one ogólnie dostępne oraz działamy na rzecz rozwoju odpowiedniej infrastruktury – obejmującej na przykład stacje paliwowe i punkty ładowania – która jest niezbędna do tego, by zapewnić odpowiedni poziom obsługi takich pojazdów.
Wyzwanie 1 - Zerowa emisja CO2 w nowych pojazdach - ilustracja

WYZWANIE 2Zerowa emisja CO2 przez cały cykl życia produktu

W ramach wyzwania „Zerowa emisja CO2 przez cały cykl życia produktu” chcemy osiągnąć coś więcej, niż tylko obniżyć poziom emisji CO2 w naszych procesach produkcji pojazdów oraz podczas eksploatacji samochodów przez klientów.

Zależy nam na całkowitym wyeliminowaniu emisji związków węgla podczas produkcji wykorzystywanych materiałów i części, naszej działalności logistycznej oraz metod utylizacji i przetwarzania odpadów, które stosuje się na koniec cyklu życia pojazdu.

Aby zrealizować nasze zamierzenia, opracujemy bardziej ekologiczne rozwiązania, które wymagają mniejszej liczby części oraz korzystają z surowców o niższej zawartości węgla. W większym stopnie będziemy korzystać z biomateriałów pochodzących z odnawialnych źródeł, a także zadbamy o to, by nasze pojazdy łatwiej można było rozmontować i poddać recyklingowi.
Wyzwanie 2 - zerowa emisja CO2 przez cały cykl życia produktu - ilustracja

WYZWANIE 3Zerowa emisja CO2 w naszych zakładach

Samochody są źródłem emisji CO2 nie tylko wtedy, gdy znajdują się w ruchu – zanieczyszczenia powstają także podczas produkowania aut w fabrykach.

Aby powstrzymać postępującą zmianę klimatu, wdrożyliśmy strategię, której celem jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji CO2 w naszych zakładach produkcyjnych. Skupiamy się na udoskonalaniu wykorzystywanych technologii oraz przejściu na alternatywne źródła energii.

Skrócimy i usprawnimy nasze procesy produkcji, przez co wyemitujemy mniejszą ilości CO2. Sprawimy, że nasze obiekty będą bardziej ekonomiczne pod względem zużycia energii, a także zaczniemy wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, oraz niskoemisyjne – jak na przykład energia wodorowa.
Wyzwanie 3 - zerowa emisja CO2 w zakładach - ilustracja

WYZWANIE 4Minimalizacja i optymalizacja zużycia wody

Na całym świecie zapotrzebowanie na wodę rośnie w zastraszającym tempie. Z tego względu dbanie o właściwe wykorzystywanie zasobów stanowi kluczowy obszar naszego zainteresowania. Działanie na rzecz rozwiązania tego problemu uwzględnia zmniejszenie wolumenu surowców potrzebnych do wytworzenia naszych produktów oraz ponowne wykorzystania tak dużej ilości materiałów, jak to tylko możliwe.

W naszych zakładach produkcyjnych rozpoczęliśmy zbieranie deszczówki, aby zmniejszyć zużycie wody pochodzącej z zasobów gruntowych i wodociągów. Dodatkowo opracowaliśmy metody oczyszczania, dzięki którym możemy ponownie użyć wykorzystaną wcześniej wodę lub bezpiecznie odprowadzić ją do lokalnej sieci

Środowiska wodne znacznie się od siebie różnią w tych regionach świata, w których prowadzimy naszą działalność. Z tego względu zadbamy o to, by wprowadzić rozwiązania, które będą ukierunkowane na spełnienie lokalnych potrzeb.
Wyzwanie 4 - minimalizacja i optymalizacja zużycia wody - ilustracja

WYZWANIE 5Promowanie idei recyklingu w społeczeństwie i wdrażanie systemów produkcji opartych na odzysku surowców z odpadów

Rosnąca liczba ludności, rozwój gospodarczy i dążenie do zwiększenia wygody życia coraz bardziej obciążają dostępne zasoby surowców naturalnych i przyczyniają się do wytworzenia większej ilości odpadów.

Chcemy pomóc w stworzeniu idealnego społeczeństwa, które korzystałoby z recyklingu w szerokim zakresie. Z tego powodu prowadzimy działania w czterech kluczowych obszarach: zwiększenia wykorzystania materiałów przyjaznych środowisku, projektowania i używania trwalszych części, opracowywania skuteczniejszych i dokładniejszych technologii recyklingu oraz lepszego wykorzystania materiałów odzyskanych z samochodów poddanych utylizacji do wyprodukowania nowych aut.

Mamy ponad czterdziestoletnie doświadczenie w dziedzinie opracowywania nowych koncepcji i innowacyjnych rozwiązań z tego obszaru. Dążymy także do tego, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze rezultaty.
5 - Promowanie idei recyklingu w społeczeństwie i wdrażanie systemów produkcji opartych na odzysku surowców z odpadów - ilustracja

WYZWANIE 6Budowanie społeczeństwa przyszłości w zgodzie z naturą

Aby zachować więź z przyrodą i udoskonalić nasze współistnienie z nią, musimy dbać o ochronę lasów oraz innych bogatych ekosystemów..

Realizujemy projekty – duże i małe – na całym świecie i na wszystkich poziomach naszej działalności. Celem jest zrealizowanie koncepcji zakładającej wzbogacenie życia całych społeczności, zorganizowanie dolesiania i sadzenia drzew, prowadzenie ekologicznych miejskich projektów i innych inicjatyw, które odbywają się zarówno w naszych zakładach, jak i poza nimi.

Wykorzystamy zdobytą wiedzę do tego, by aktywnie wspierać rozwój świadomości i edukacji na temat ochrony środowiska. Celem jest zbudowanie społeczeństwa, w którym ludzie żyją w harmonii z naturą.
Wyzwanie 6 - Budowanie społeczeństwa przyszłości w zgodzie z naturą

Zielony miesiąc Toyoty


ZIELONY MIESIĄC TOYOTY 2021
Zielony Miesiąc Toyoty to coroczna kampania na rzecz ochrony środowiska. Zakłada ona edukację ekologiczną pracowników i nawołuje do życia w zgodzie z naturą.
Dowiedz się więcej

ZIELONY MIESIĄC TOYOTY 2020
Zielony Miesiąc Toyoty to coroczna kampania na rzecz ochrony środowiska. Zakłada ona edukację ekologiczną pracowników i nawołuje do życia w zgodzie z naturą.
Dowiedz się więcej

ZIELONY MIESIĄC TOYOTY 2019
Zielony Miesiąc Toyoty to coroczna kampania na rzecz ochrony środowiska. Zakłada ona edukację ekologiczną pracowników i nawołuje do życia w zgodzie z naturą.
Dowiedz się więcej

ZIELONY MIESIĄC TOYOTY 2018
Zielony Miesiąc Toyoty to coroczna kampania na rzecz ochrony środowiska. Zakłada ona edukację ekologiczną pracowników i nawołuje do życia w zgodzie z naturą.
Dowiedz się więcej

ZIELONY MIESIĄC TOYOTY 2017
Zielony Miesiąc Toyoty to coroczna kampania na rzecz ochrony środowiska. Zakłada ona edukację ekologiczną pracowników i nawołuje do życia w zgodzie z naturą.
Dowiedz się więcej

ZIELONY MIESIĄC TOYOTY 2016
Zielony Miesiąc Toyoty to coroczna kampania na rzecz ochrony środowiska. Zakłada ona edukację ekologiczną pracowników i nawołuje do życia w zgodzie z naturą.
Dowiedz się więcej