1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

 

Wsparcie szkół

 

Od początku naszego funkcjonowania wspieramy lokalne szkoły techniczne przekazując nasze produkty – silniki  i skrzynie biegów, które służą jako pomoce dydaktyczne. Organizujemy również wycieczki uczniów zainteresowanych systemem produkcyjnym Toyoty i stosowanymi przez nas rozwiązaniami technologicznymi.

W regionie wałbrzyskim na stałe współpracujemy z Zespołem Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. Co roku kilku uczniów III klasy technikum z kierunku mechatronika ma możliwość odbycia praktyki m.in. w Dziale Utrzymania Ruchu, podczas których poznają oni nowoczesne technologie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym oraz biorą czynny udział w rozwiązywaniu realnych problemów powstających na liniach produkcyjnych. W 1999 roku przekazaliśmy szkole obrabiarkę - maszynę sterowaną numerycznie, w 2009 Toyotę Avensis a 2015 roku Toyotę Aygo, które wcześniej wykorzystywaliśmy do celów testowych.

Dodatkowo od 2017 roku uczniowie kierunku „architektury krajobrazu” w ramach zajęć praktycznych projektują przestrzenie zielone dla organizacji non-profit zgłaszających swoje pomysły do dofinansowania w konkursie grantowym Funduszu Toyoty. Dzięki temu mają oni możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w szkole oraz realizacji rzeczywistego projektu zagospodarowania przestrzeni zielonej.

W regionie jelczańskim nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, Zespołem Szkół Mechanicznych w Namysłowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Strzelinie oraz Lotniczymi Zakładami Naukowymi we Wrocławiu. Współpraca ta obejmujem.in. program praktyk dla uczniów szkół, wizyty w fabryce oraz przekazywanie naszych produktów jako pomocy dydaktycznych. Szkołom w Strzelinie i Namysłowie przekazaliśmy także samochody do celów dydaktycznych.

Od września 2019 w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach istnieje klasa zawodowa pod patronatem Toyoty, która będzie kształciła w dwóch kierunkach: operator maszyn oraz mechatronik, natomiast w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu patronatem Toyoty objęta została 2-ga klasa technikum o specjalności „mechatronik”.