Polityka JakościDostarczać wyroby o najwyższym poziomie jakości. Dbać o zadowolenie Klientów przekraczając ich oczekiwania


Polityka jakości firmy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. 
ma na celu zmaksymalizowanie rozwoju firmy w kierunku zadowolenia pracowników i partnerów biznesowych, poprzez dostarczanie najlepszych produktów zgodnie z zasadami zarządzania i długofalową wizją rozwoju firmy TMMP 2030 Go Global. Jako cel stawiamy sobie:

  1. Zrozumienie potrzeb klientów i uwzględnienie ich w naszej codziennej pracy - przewidując i przekraczając ich wymagania
  2. Wprowadzanie ciągłych udoskonaleń - zgodnie z filozofią 'Toyota Way' we wszystkich obszarach wytwarzania i w procesach wsparcia (SQPC Excellence)
  3. Wzajemny rozwój z dostawcami i klientami w kierunku tworzenia produktów o dużej wartości dodanej (project Self-reliance)
  4. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i ich motywacji (Passionate & Engaged Team)
  5. Ciągłe doskonalenie skuteczności wprowadzonego systemu zarządzania jakością w kierunku osiągania globalnych celów - Polityka Jakości wersja polska


 - Polityka Jakości wersja angielska