Nasze priorytety

W naszych działaniach kierujemy się zasadami biznesu, który bierze na siebie odpowiedzialność za skutki swojej aktywności. Nasza filozofia zakłada również „poszanowanie dla ludzi” poprzez honorowanie kultury, zwyczajów, historii i praw każdego kraju oraz miejsca, w którym jesteśmy obecni.


Angażujemy się więc w te dziedziny, które związane są z charakterem prowadzonej przez nas działalności oraz które zdaniem lokalnej społeczności oraz naszych pracowników wymagają największego wsparcia. Określiliśmy je na podstawie wyników badań, które przeprowadziliśmy w 2018 roku w regionie wałbrzyskim i jelczańskim. Dzięki nim przekonaliśmy się, że oczekiwania mieszkańców regionu oraz naszych pracowników pokrywają się w znacznym stopniu z priorytetami koncernowymi i dotyczą wsparcia przede wszystkim: bezpieczeństwa na drogach (wskazanie 47% ankietowanych), ekologii (40% ankietowanych), edukacji (28% ankietowanych) oraz sportu (27% ankietowanych). Dlatego też swoją rolę widzimy w pięciu podstawowych obszarach. Są nimi: bezpieczeństwo na drogach, ekologia, edukacja techniczna, sport oraz mobilność.Historia Toyoty to historia ciągłych wyzwań w dążeniu do uczynienia, za sprawą innowacji i pasji, niemożliwego – możliwym. Nasza misja czyli zepewnienie szczęscia wszystkim ludziom (happiness for all)  poprzez nasze produkty i usługi oraz wizja - mobilność dla wszystkich (mobility for all) wytyczają drogę ku przyszłości. Aby osiągnąć ten cel tworzymy nowe rozwiązania, które przezwyciężają ograniczenia dnia dzisiejszego, zapewniają swobodę ruchu dla każdego, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz starszych, oraz rozwiązują problemy jutra. Również na poziomie lokalnym realizujemy ten cel m.in. poprzez szkolenia doskonalące prowadzenie pojazdu przez osoby niepełnosprawne w ramach akcji Bezpieczny Kierowca czy też wsparcie drużyny koszykarzy na wózkach "Górnik Toyota Wałbrzych".


Samochody i inne pojazdy zwiększają natężenie ruchu i ryzyko wypadków drogowych. Dlatego też nasze działania mają również na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie - zminimalizowanie takiego ryzyka. Naszą flagową lokalną inicjatywą w tym zakresie jest prowadzona nieprzerwanie od 2006 roku akcja Bezpieczny Kierowca.


Użytkowanie pojazdów, a także proces ich produkcji, powoduje zwiększenie emisji niekorzystnych substancji do atmosfery oraz zużycie zasobów naturalnych. Stąd też duża część naszych przedsięwzięć skupia się wokół zagadnień ochrona środowiska. Także w naszej działalności produkcyjnej nie ustajemy w wysiłkach mających na celu zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne. Angażujemy się również w lokalne inicjatywy w tym zakresie takie jak np. akcja Zielony Wałbrzych, Dolnośląski Rajd o Kropelce czy też rodzinny Piknik Ekologiczny w Wałbrzychu.


Jako firma produkcyjna wspieramy również edukację techniczną, prowadzoną w lokalnych szkołach i uczelniach, mając nadzieję, że w przyszłości absolwenci tych szkół zasilą nasze szeregi. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę partnerską z Zespołem Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, Zespołem Szkół Mechanicznych w Namysłowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Strzelinie oraz Lotniczymi Zakładami Naukowymi we Wrocławiu.


Kolejną ważną dziedziną życia społecznego, w którą się angażujemy jest sport, który uczy m.in. wyznaczania sobie ambitnych celów, wytrwałości, pracy zespołowej oraz stosowania zasad fair play. W 2015 roku Toyota została partnerem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Wspieramy również lokalny sport, zarówno w wydaniu amatorskim jak i profesjonalnym. Jesteśmy partnerem Toyota Półmaraton Wałbrzych, cyklu biegów w okolicach Jelcza-Laskowic, w tym Zimowego Maratonu na Raty ZiMNaR oraz tzw. Korony Harcownika. Wspieramy również koszykówkę poprzez szkolną ligę koszykówki Toyota Basket Liga oraz drużynę Górnika Wałbrzych, w tym sekcję na wózkach.