1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Nasze priorytety

 

W naszych działaniach kierujemy się zasadami biznesu, który bierze na siebie odpowiedzialność za skutki swojej aktywności. Nasza filozofia zakłada również „poszanowanie dla ludzi” poprzez honorowanie kultury, zwyczajów, historii i praw każdego kraju oraz miejsca, w którym jesteśmy obecni.


Angażujemy się więc w te dziedziny, które związane są z charakterem prowadzonej przez nas działalności oraz które zdaniem lokalnej społeczności wymagają największego wsparcia. Określiliśmy je na podstawie wyników badań, które przeprowadziliśmy po raz kolejny w 2022 w regionie wałbrzyskim i jelczańskim. Dzięki nim przekonaliśmy się, że oczekiwania mieszkańców regionu pokrywają się w znacznym stopniu z priorytetami koncernowymi i dotyczą wsparcia przede wszystkim: ekologii (38% ankietowanych), edukacji technicznej (28% ankietowanych), bezpieczeństwa na drogach (wskazanie 25% ankietowanych), mobliności (21% ankietowanych) oraz sportu (17% ankietowanych). Dlatego też swoją rolę widzimy w sześciu podstawowych obszarach. Są nimi: ekologia, edukacja techniczna, bezpieczeństwo na drogach, mobilność, sport oraz inkluzywność i równość szans.


Historia Toyoty to historia ciągłych wyzwań w dążeniu do uczynienia, za sprawą innowacji i pasji, niemożliwego – możliwym. Nasza misja czyli zepewnienie szczęscia wszystkim ludziom (happiness for all)  poprzez nasze produkty i usługi oraz wizja - mobilność dla wszystkich (mobility for all) wytyczają drogę ku przyszłości. Aby osiągnąć ten cel tworzymy nowe rozwiązania, które przezwyciężają ograniczenia dnia dzisiejszego, zapewniają swobodę ruchu dla każdego, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz starszych, oraz rozwiązują problemy jutra. Również na poziomie lokalnym realizujemy ten cel m.in. poprzez wsparcie drużyny koszykarzy na wózkach "Górnik Toyota Wałbrzych" oraz organizację zawodów dla osób z niepełnosprawnościami.

Samochody i inne pojazdy zwiększają natężenie ruchu i ryzyko wypadków drogowych. Dlatego też nasze działania mają również na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a co za tym idzie - zminimalizowanie takiego ryzyka. Naszą flagową lokalną inicjatywą w tym zakresie jest prowadzona nieprzerwanie od 2006 roku akcja Bezpieczny Kierowca.

Użytkowanie pojazdów, a także proces ich produkcji, powoduje zwiększenie emisji niekorzystnych substancji do atmosfery oraz zużycie zasobów naturalnych. Stąd też duża część naszych przedsięwzięć skupia się wokół zagadnień ochrona środowiska. Także w naszej działalności produkcyjnej nie ustajemy w wysiłkach mających na celu zminimalizowanie naszego wpływu na środowisko naturalne. Angażujemy się również w lokalne inicjatywy w tym zakresie takie jak np. Dolnośląski Rajd o Kropelce.

Jako firma produkcyjna wspieramy również edukację techniczną, prowadzoną w lokalnych szkołach i uczelniach, mając nadzieję, że w przyszłości absolwenci tych szkół zasilą nasze szeregi. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę partnerską z Zespołem Szkół Nr 5 w Wałbrzychu, Zespołem Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, Zespołem Szkół Mechanicznych w Namysłowie, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Strzelinie oraz Lotniczymi Zakładami Naukowymi we Wrocławiu.

Kolejną ważną dziedziną życia społecznego, w którą się angażujemy jest sport, który uczy m.in. wyznaczania sobie ambitnych celów, wytrwałości, pracy zespołowej oraz stosowania zasad fair play. W 2015 roku Toyota została partnerem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Wspieramy również lokalny sport, zarówno w wydaniu amatorskim jak i profesjonalnym. Jesteśmy partnerem Toyota Półmaraton Wałbrzych, cyklu biegów w okolicach Jelcza-Laskowic, w tym Zimowego Maratonu na Raty ZiMNaR oraz tzw. Korony Harcownika. Wspieramy również koszykówkę poprzez szkolną ligę koszykówki Toyota Basket Liga oraz drużynę Górnika Wałbrzych, w tym sekcję na wózkach.

Toyota jest globalną firmą, która uważa różnorodność, równość i inkluzywność (ang. DEI - diversity, equity & inclusion) jako istotne elementy swojej kultury korporacyjnej. Nasza firma promuje kulturę integracji, w której każdy - bez względu na wiek, płeć, narodowość, religię czy też orientację seksualną czuje się szanowany i doceniany. Wierzymy, że różnorodność zwiększa innowacyjność, kreatywność oraz naszą odpowiedzialność społeczną. Te same wartości promujemy również poza firmą wspierając np. projekty Funduszu Toyoty polegające na eliminacji barier architektonicznych, ergonomicznych czy też psychospołecznych.