1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

 

System Zarządzania Środowiskowego

 

Działania na rzecz ochrony środowiska to dla Toyoty jeden z priorytetów zarządzania firmą. Dowodem tego było określenie polityki środowiskowej zakładu i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 - międzynarodowego standardu określającego wymogi funkcjonowania firm w pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i zasadami ochrony środowiska naturalnego. Proces ten został zwieńczony w październiku 2003 roku, pomyślnym audytem i przyznaniem TMMP certyfikatu.

Decyzja o wdrożeniu systemu ISO 14001 w fabryce TMMP była świadectwem troski naszej firmy o otaczające środowisko oraz chęci kontroli i minimalizacji wpływu, jaki fabryka na nie wywiera. Poprzez wprowadzenie certyfikatu TMMP zobowiązuje się do stałego i systematycznego ograniczania zanieczyszczeń, pełnego przestrzegania wszelkich norm prawnych i środowiskowych oraz ciągłego doskonalenia swojej aktywności we wszystkich obszarach mających wpływ na aspekty ekologiczne. Po wnikliwej analizie wszystkich zachodzących procesów, surowców i preparatów chemicznych używanych w TMMP, a w końcu zużyciu wody, gazu i energii elektrycznej, wypracowaliśmy sposób postępowania oparty na tworzonym co roku szczegółowym planie działań, dzięki któremu udaje się nam osiągać coraz ambitniejsze i stanowiące wyzwanie cele. System audytów i szkoleń załogi, wsparty podejściem opartym na cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Action) sprawia, że z roku na rok nasze ekologiczne wskaźniki konkurują z najlepszymi fabrykami branży motoryzacyjnej na świecie.

 

Nasze cele oraz założenie wynikające z podejścia TMMP do środowiska zawarte są w „Polityce Środowiskowej TMMP” – jednym z najważniejszych dokumentów systemowych normy ISO 14001.

 

> CERTYFIKAT ISO14001 - WAŁBRZYCH

> CERTYFIKAT ISO14001 - JELCZ-LASKOWICE


W ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego prowadzimy działania kontrolne w celu ograniczenia wpływu środowiskowego na otoczenie firmy. Działania te obejmują m.in. regularne patrole prowadzone na granicy fabryki z otoczeniem. Podczas patroli szukamy potencjalnych źródeł hałasu i zapachu.  W roku 2018 na podstawie naszych patrolów, nie zidentyfikowaliśmy uciążliwości w tym zakresie. 

Wszelkie pytania w zakresie ochrony środowiska w TMMP można kierować do specjalistów działu BHP i ochrony środowiska:
- fabryka w Wałbrzychu: Paweł Gorzędowski, tel. 74 8888 114
- fabryka w Jelczu-Laskowicach: Jan Filipek, tel. 71 302 00 52