1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

 

Oszczędzamy wodę

 

Fabryka Toyoty w Wałbrzychu zużywa ponad 75 000 m3 wody rocznie, czerpiąc ją z miejskiej magistrali wodociągowej. Ponieważ minimalizacja zużycia wody jest jednym z założeń naszej polityki środowiskowej, niezwykle ważna dla firmy staje się proekologiczna gospodarka wodna. Realizując ją  TMMP wdraża i stale poszukuje rozwiązań służących skuteczniejszemu wykorzystaniu wody oraz jej odzysku z innych źródeł np. odpadów płynnych. 

 

Oczyszczalnia ścieków

Ścieki przemysłowe z procesów produkcyjnych trafiają do znajdującej się na terenie zakładu oczyszczalni ścieków i są poddawane mechanicznemu i fizyko-chemicznemu procesowi oczyszczania, tak aby ich parametry jakościowe umożliwiły ich zrzut do kanalizacji miejskiej. Po odseparowaniu oleju i absorpcji zanieczyszczeń na skłaczkowanych osadach, oczyszczone ścieki trafiają do dalszej obróbki w miejskiej oczyszczalni ścieków WPWiK.

Nasza wewnętrzna oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w nowoczesne laboratorium analityczne, w którym na bieżąco kontrolowany jest proces oczyszczania, a także parametry jakościowe opuszczających nasz zakład ścieków. Wewnętrznym standardem koncernu Toyoty jest bycie o krok przed obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Dlatego też nasze limity dotyczące wskaźników poszczególnych zanieczyszczeń są zaostrzone do 80% obowiązujących wymagań prawnych.

 

Instalacja odparowywania odpadów ciekłych

Dzięki instalacji odparowywania odpadów ciekłych i zawracania powstałego destylatu do układu chłodzenia, udaje się zaoszczędzić rocznie około 1600m3 wody.