1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

 

Dbamy o powietrze

Ochrona powietrza jest dla nas bardzo istotnym elementem głównie ze względu na starania całego regionu dążące do poprawy jakości atmosfery, która przez wiele lat podlegała intensywnemu wpływowi przemysłu. 

 

Restrykcyjne wymagania pozwolenia na emisję gazów i pyłów są regularnie potwierdzane przez atestowane laboratoria zewnętrzne, a także wewnętrznie monitorowane przenośnym analizatorem spalin. Wszystkie urządzenia wykorzystywane w procesach śrutowania i kuleczkowania detali wyposażone są w filtry wyłapujące zanieczyszczenia pyłowe. Cała instalacja grzewcza (kotły i nagrzewnice dachowe), dużym nakładem środków, została wyposażona w palniki niskoemisyjne, dzięki którym udało się zredukować roczną emisję tlenków azotu o ponad 50%.

Co roku staramy się także redukować zużycie gazu, co poza oszczędnością energii przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin, w tym gazów cieplarnianych na czele z CO2.