1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
17 września 2020

Bezpieczne przejście dla pieszych otwarte

W ramach działań Funduszu Toyoty "Dobre pomysły zmieniają nasz świat" w połowie września otwarte zostało bezpieczne przejście dla pieszych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu.

Przejście znajduje się przy ul. Wańkowicza bezpośrednio w sąsiedztwie szkoły. Zakres prac inwestycyjnych polegał na montażu zestawu dwóch znaków aktywnych z lampami LED zasilanymi panelem fotowoltaicznym i wyposażonych w czujnik ruchu, wykonaniu znaków poziomych farbą strukturalną chemoutwardzalną w kolorze czerwonym i białym, zainstalowaniu punktowych aktywnych elementów odblaskowych koloru biało - czerwonego wzdłuż przejścia dla pieszych, montażu barier drogowych prostopadle do przejścia dla pieszych, osadzeniu na chodniku przed przejściem dla pieszych słupków blokująco – spowalniających oraz zainstalowaniu na pasie środkowym jezdni w linii dojazdu punktowych aktywnych elementów odblaskowych.

„Przejście będzie służyło nie tylko uczniom szkoły ale także mieszkańcom dzielnicy Biały Kamień. To jest ulica dosyć ruchliwa. Zwłaszcza w godzinach szczytu jest tu dużo samochodów.”  - podkreśla dyrektor szkoły Izabela Mazurek

„Ten projekt to idealny przykład na realizację jednego z naszych priorytetów firmowych jakim jest bezpieczeństwo dna drogach. Liczymy, że w przyszłości takich modelowych przejść dla pieszych powstanie w Wałbrzychu więcej.”  - podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs wałbrzyskiej fabryki Toyoty.

Fundusz Toyoty ‘Dobre pomysły zmieniają nasz świat” uruchomił proces przyjmowania projektów do przyszłorocznej edycji konkursu grantowego. Do końca października organizacje non-profit mogą składać wnioski na realizację projektów w aglomeracji wałbrzyskiej i powiecie oławskim. Najlepsze z nich fundusz nagrodzi grantem w wysokości 20 tys. złotych. Więcej informacji znajduje się na dedykowanej stronie internetowej www.FunduszToyoty.pl