1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
9 kwietnia 2020

Fabryka Toyoty wspiera walkę z pandemią koronawirusa

Fabryka Toyoty w Wałbrzychu oraz Jelczu-Laskowicach wspiera lokalnie działania podejmowane na rzecz walki z koronawirusem oraz wprowadza dodatkowe środki ochrony na terenie zakładów.

W odpowiedzi na wyzwania i problemy z jakimi borykają się szpitale i służba zdrowia w walce z epidemią koronawirusa fabryka Toyoty zdecydowała o wsparciu w formie rzeczowej i finansowej szpitali w Wałbrzychu i Oławie. Oprócz dotacji finansowej dla szpitala im. Sokołowskiego Toyota przekazała po 2000 masek ochronnych oraz po 100 l płynu dezynfekującego dla szpitala ginekologiczno-położniczego w Wałbrzychu oraz szpitala w Oławie. „W obliczu bardzo trudnej sytuacji, w której znalazły się nie tylko nasze fabryki ale również lokalna społeczność w której funkcjonujemy, pomoc z naszej strony traktujemy jako nasz obowiązek.” – podkreśla prezes Toyota Motor Manufacturing Poland Dariusz Mikołajczak.

Dodatkowo załoga Toyoty wykorzystując dostępne na terenie fabryki drukarki 3D oraz wycinarki laserowe przyłączyła się do akcji przygotowywania przyłbic ochronnych dla personelu medycznego wspieranej między innymi przez Politechnikę Wrocławską. Przyłbice trafią do lokalnych służb medycznych z Wałbrzycha, Jelcza-Laskowic i okolic. „Korzystamy z dostępnego czasu oraz posiadanego sprzętu, który nie jest obecnie używany z uwagi na wstrzymanie produkcji. W ten sposób możemy wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności by pomóc służbom ratunkowym w walce z pandemią.” – podkreśla inżynier Marcin Strągowski. Drukarki 3D na terenie firmy wykorzystywane są również do drukowania specjalnych nakładek na klamki umożliwiających otwieranie drzwi za pomocą łokci zamiast dłoni.

W ramach funkcjonującego na terenie zakładu programu wolontariatu „PoMOC z Toyoty” pracownicy Toyoty wraz z rodzinami włączyli się również w akcję pomocy mieszkańcom regionu wałbrzyskiego koordynowaną przez Hotel Maria. Wolontariusze zaopatrzeni w maski i rękawiczki przy użyciu samochodów firmowych rozwożą codziennie zakupy oraz obiady osobom starszym oraz niepełnosprawnym na terenie Wałbrzycha i okolic. „Przy wsparciu fabryki opowiedzieliśmy na prośbę Pani Doroty Barańskiej z Hotelu Maria ponieważ wiemy, że obecnej, trudnej sytuacji epidemiologicznej jest wiele osób szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby. Te osoby nie powinny lub wręcz nie mogą opuszczać swoich domów i potrzebują naszej pomocy.” – podkreśla przewodniczący funkcjonującego w fabryce klubu wolontariusza Sławomir Stasiak

W związku z pandemią koronawirusa na terenie zakładów Toyoty wprowadzono specjale środki prewencyjne. Polegają one między innymi na wstrzymaniu produkcji, wprowadzeniu monitoringu temperatury wszystkich osób wchodzących na teren zakładów, zwiększeniu częstotliwości czyszczenia punktów wzmożonego kontaktu (klamki, armatura sanitarna), zainstalowaniu dodatkowych dozowników z płynem dezynfekującym, wprowadzeniu zalecanych odstępów pomiędzy pracownikami w stołówkach zakładowych oraz zmianie sposobu dystrybucji posiłków i sztućców. „Systematycznie monitorujemy sytuację, oceniamy ryzyko i wdrażamy kolejne środki prewencyjne aby zabezpieczyć możliwie jak najlepiej naszą załogę i współpracujące z nami firmy.” – podsumowuje Beniamin Swałtek, assistant general manager produkcji i koordynator BHP w polskich zakładach Toyoty.