1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
6 września 2021

Fundusz Toyoty 2022 wystartował

6 września ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” w aglomeracji wałbrzyskiej i powiecie oławskim

Fundusz Toyoty stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty organizacji non-profit, które realizowane są w aglomeracji wałbrzyskiej lub powiecie oławskimzakładają trwałą zmianę w otoczeniu i związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się.  
 
Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu a fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach finansuje najlepsze pomysły. 
 
W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe.  Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20.000 zł, natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 100.000 zł dla projektów realizowanych w aglomeracji wałbrzyskiej oraz 60.000 zł dla projektów z powiatu oławskiego. Łączna pula grantów to 160 tys. złotych. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy kwietniem a październikiem 2022. Część z nich powstanie dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony partnerów – firm, które w zamian za możliwość poznania unikalnego systemu produkcyjnego Toyoty przekazują środki na cele funduszu. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa we wrześniu Toyota wznowiła powiązany z działalnością funduszu program wizyt dla firm. 
 
„W tej edycji od wyników głosowania lokalnej społeczności będzie głównie zależeć to, które projekty finalnie uzyskają wsparcie funduszu.” – podkreśla Manager General Affiars Grzegorz Górski 

 

W poniedziałek 13 września o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oławie oraz we wtorek 14 września o godz. 12:00 w siedzibie Zespołu Szkół Nr 5 przy ul Ogrodowej w Wałbrzychu odbędzie się spotkanie dla organizacji zainteresowanych składaniem wniosku do Funduszu Toyoty. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z zasadami ubiegania się o dotację oraz projektami zrealizowanymi w poprzednich edycjach konkursu grantowego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Toyoty znajdują się na dedykowanej stronie funduszu https://fundusztoyoty.pl/. Wniosek online należy złożyć najpóźniej do 3 grudnia.