1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
25 marca 2022

Jak pomagać uchodźcom z Ukrainy?

Transport z granicy, zapewnienie posiłków, dachu na głową to pierwsza pomoc jaką fabryka Toyoty oferuje uchodźcom z Ukrainy.

O tym jak pomagać im w dłuższej perspektywie i poprowadzić do samodzielności rozmawiali przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i firm na spotkaniach w Wałbrzychu (22 marca) i w Jelczu-Laskowicach (23 marca). Ich organizatorami była Toyota i WSSE „Invest-Park”.

Nasz rynek pracy poszukuje pracowników a uchodźcy z Ukrainy w przeważającej większości gotowi są rozpocząć pracę od zaraz. Problem w tym, że najpierw potrzebny jest sprawny proces rejestracji uchodźców, potem zbieranie informacji o ich kwalifikacjach i znalezienie im miejsc pracy u lokalnych inwestorów i pracodawców. Dodatkową trudnością jest fakt w grupie uchodźców 99% stanowią kobiety. Spotkanie zaowocowało już pomysłami jak skrócić i ułatwić drogę pomiędzy kandydatem a pracodawcą np. poprzez stworzenie wspólnej, kompleksowej bazy danych i dotarcie z nią zarówno do grup uchodźców jak i największej grupy przedsiębiorców w obu regionach. „Wszystkim stronom zależy na szybkim usamodzielnieniu się obywateli Ukrainy w naszym społeczeństwie” – powiedział Zbigniew Oczkowski, wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland. ”Ze swojej strony zaprezentowaliśmy doświadczenia w dostosowywaniu miejsc pracy do możliwości zatrudnienia kobiet oraz zadeklarowaliśmy organizację szkoleń przygotowujących kandydatów do pracy na linii produkcyjnej" – dodaje Oczkowski. Warto dodać, że obecnie kobiety stanową ponad 30% załogi fabryki Toyoty. Oba spotkania będą miały w kwietniu swoją kontynuację w Wałbrzychu i w Oławie.

W fabrykach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach pracuje łącznie 246 pracowników z Ukrainy. W związku z trwającą wojną dla nich oraz ich rodzin firma uruchomiła specjalny pakiet wsparcia. Dodatkowo Toyota współpracuje w tym zakresie z przedstawicielami lokalnego samorządu oraz lokalnymi firmami i instytucjami. W ramach pakietu wsparcie Toyota przyznała pracownikom z Ukrainy płatny, 5-dniowy urlop w celu sprowadzenia rodziny oraz bezpłatny urlop dla osób wyjeżdzających na Ukrainę. Toyota zapewnia również środki transportu do sprowadzenia rodziny z granicy polsko-ukraińskiej oraz zakwaterowanie i wyżywienie w pobliżu fabryk. Ponadto firma koordynuje opiekę medyczną oraz organizuje opiekę nad dziećmi. Toyota pomaga również w zapisaniu dzieci do szkół i przedszkoli. Rodziny oraz inni uchodźcy objęci są opieką psychologiczną. Fabryka daje swoim pracownikom gwarancję zatrudnienia po powrocie do Polski w przypadku końca obecnej umowy oraz pomaga rodzinom pracowników w znalezieniu pracy.

Wolontariusze z programu „PoMOC z Toyoty” prowadzą na terenie zakładów zbiórkę rzeczową i pieniężną. Korzystają z niej zarówno rodziny pracowników jak i lokalne akcje pomocowe, do których Toyota dostarcza zebrane rzeczy oraz potrzebne palety i kartony. Swoją pomoc w zapewnieniu mieszkania, transportu czy też dowozu jedzenia osobom potrzebującym deklarują także polscy pracownicy. Do tej w działania wolontariackie zaangażowało się prawie stu pracowników z obu zakładów, którzy m.in. przygotowali 150 paczek z darami zebranymi wśród załogi. Wsparcia udzieliła również Toyota Motor Poland czyli polski dystrybutor marki przekazując fabryce na czas akcji samochód Toyota Proace do transportu darów.