1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
31 października 2019

Jubileuszowa edycja Funduszu Toyoty wystartowała

W październiku ruszyła jubileuszowa X edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. W miniony poniedziałek oficjalnie ją zainaugurowano.

W poniedziałek 28 października w siedzibie wałbrzyskiego MOPSu odbyło się spotkanie dla organizacji z powiatu wałbrzyskiego zainteresowanych składaniem wniosku do Funduszu Toyoty. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z zasadami ubiegania się o dotację oraz projektami zrealizowanymi w tegorocznej edycji konkursu grantowego.

Fundusz Toyoty założony przez wałbrzyską fabrykę co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się. Projekty wspierane przez Toyotę  zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są realizowane na obszarze powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha.

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. W jubileuszowej edycji maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20.000 zł. natomiast całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 100.000 zł. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy marcem a wrześniem 2020.

Podobnie jak w ubiegłych latach Fundusz Toyoty to partnerstwo trzech podmiotów.
W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu a fabryka Toyoty finansuje najlepsze pomysły.

„Chcąc przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego po raz pierwszy chcemy zaangażować w proces decyzyjny społeczności lokalne” – podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs w Toyota Motor Manufacturing Poland. „Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać głos na najlepszy jego zdaniem projekt Funduszu Toyoty a przez to współdecydować o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie”

Organizacje zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację powinny zgłosić taki zamiar do Fundacji Edukacji Europejskiej do 15 listopada. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:  www.toyotapl.com oraz www.fee.org.pl