1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
9 października 2019

Klasa Toyoty wystartowała

W miniony piątek 4 października w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach zainaugurowano działalność klasy pod patronatem fabryki Toyoty.

24 uczniów szkoły branżowej pod opieką Toyoty rozpoczęło oficjalnie naukę w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawaniem.

„Dzięki połączeniu wartości, które prezentuje jelczańska fabryka Toyoty, którymi są: szacunek, praca zespołowa, wiara w siebie, stawianie sobie nowych wyzwań i ciągłe doskonalenie z wartościami szkoły, której motto brzmi „Nie ma edukacji bez relacji” udało nam się połączyć siły w celu stworzenia tej klasy, z czego jesteśmy bardzo dumni.” – podkreśliła Agnieszka Żak, dyrektor ZS w Jelczu-Laskowicach.
Obecny na uroczystości wiceburmistrz Jelcza-Laskowic Romuald Piórko przypomniał, że ta szkoła była kiedyś placówką zakładową i w związku z tym ma tradycje w kształceniu przyzakładowym. Gratulując uczniom klasy i możliwości korzystania z doświadczeń takiej firmy jak Toyota życzył młodzieży sukcesów a szkole kolejnych klas patronackich. Takie życzenie wyraził również wicestarosta powiatu oławskiego Witold Niemirowski.

 „W Japonii szkolnictwo, zwłaszcza techniczne, jest na bardzo wysokim poziomie. Normalne jest też to, że firmy współpracują ze szkołami po to by kształcić najlepszej klasy fachowców i to właśnie była nasza inspiracja do utworzenia tej klasy. – podkreślił Dariusz Mikołajczak, Wiceprezes fabryki Toyoty i dodał „Chcemy przyczynić się do budowania dobrej edukacji w regionie, w którym działamy. Przecieramy pierwsze szlaki połączenia biznesu ze szkolnictwem i chciałbym przy tej okazji zaapelować do innych firm w powiecie oławskim, żeby poszły podobną drogą.”

Toyota stworzyła i wyposażyła w szkole specjalną salę dydaktyczną do wykładów opartych o najnowsze technologie, prowadzonych między innymi przez specjalistów z fabryki. Zadbano tez o edukację praktyczną uczniów. Kształcący się uczniowie będą odbywać praktyki w jelczańskim zakładzie Toyoty oraz dzięki współpracy z partnerem fabryki również w warsztacie Toyota Bielany Nowakowski. Ponadto każdy uczeń klasy patronackiej otrzymał od Toyoty dodatkowe wsparcie w postaci wyprawki szkolnej, comiesięcznego stypendium naukowego, dofinansowania do posiłków, bezpłatnych dojazdów na praktyki oraz wsparcia aktywności sportowych. Najlepsi absolwenci klasy branżowej mają szansę na zatrudnienie w fabryce Toyoty.
    
Zdaniem Agnieszki Żak utworzenie klasy patronackiej to ogromy sukces szkoły, powrót do korzeni i tradycji a współpraca z Toyotą daje szerokie perspektywy i możliwości nauczania, za którym idzie nowoczesna technologia. „Chciałam aby nasi uczniowie uczyli się od najlepszych i to się udało.” – podkreśla dyrektor szkoły.