1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
26 listopada 2018

Konferencja BHP w Toyocie

22 listopada w fabryce Toyoty w Wałbrzychu zorganizowana została konferencja służb BHP skierowana dla lokalnych przedsiębiorstw.

Konferencja została przygotowana we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Temat przewodni spotkania dotyczył zapewnienia bezpieczeństwa i elastyczności pracy operatorów wózków jezdniowych w świetle zmiany rozporządzenia dotyczącego BHP przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W wydarzeniu wzięło udział 30 przedstawicieli z 19 lokalnych firm produkcyjnych.


Podczas spotkania Inspektor UDT Wojciech Wszoła wyjaśnił zakres zmian w rozporządzeniu, które dotyczy między innymi wszystkich operatorów wózków widłowych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem do końca 2021 r. wygasną ostatnie uprawnienia operatorskie wydane na starych zasadach. Inspektor PIP Jerzy Kończewski skupił się na metodach redukcji ryzyka zawodowego w transporcie wewnętrznym, natomiast kierownik wałbrzyskiego Oddziału PIP Dariusz Klimecki przedstawił programy prewencji wypadkowej prowadzone przez PIP m.in. „Zdobądź dyplom PIP” kierowany do mikroprzedsiębiorstw. Kierownik Wałbrzyskiego oddziału UDT Wiesław Karolewski wyjaśnił kwestię odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczne użytkowanie sprzętu poddozorowego podlegającego opiece UDT. Dodatkowo specjalistka ds. BHP w fabryce Toyoty Iwona Duda opisała szczegółowo, jak zarządza się szkoleniami licencyjnymi u dużej firmie, aby na czas spełnić potrzeby produkcyjne i wymagania prawne. Ważnym punktem podczas konferencji była również wizyta w obszarze produkcyjnym, gdzie przedstawiciele firmy podzielili się praktykami dotyczącym aktywnego szkolenia operatorów prowadzonego na specjalnym torze przeszkód w wewnętrznym centrum szkoleniowym Toyoty zwanym Dojo. Prezentacje zostały przygotowane przez doświadczonych mistrzów produkcji i były okazją do bezpośredniej wymiany doświadczeń.

„Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi to jeden z elementów naszej polityki odpowiedzialnego biznesu oraz polityki BHP, dlatego cieszymy się, że nasza konferencja organizowana we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz Urzędem Dozoru technicznego spotkała się zainteresowaniem ze strony lokalnych firm.” – podsumował wydarzenie Tomasz Sobczyński, kierownik BHP w fabryce Toyoty w Wałbrzychu. Na zakończenie spotkania ze strony TMMP padła deklaracja zorganizowania kolejnej podobnej inicjatywy na terenie firmy w przyszłym roku. Tematem przewodnim ma być poprawa środowiska pracy.