1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
28 marca 2023

Mieszkańcy decydują, Toyota finansuje

Mieszkańcy decydują, Toyota finansuje

Mieszkańcy regionu mogą zagłosować na wybrane przez siebie projekty z Aglomeracji Wałbrzyskiej, powiatu oławskiego i gminy Czernica zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Każdy oddany głos oznacza jeden punkt przyznany danemu projektowi. „Chcemy, by mieszkańcy regionu wałbrzyskiego i jelczańskiego mogli razem z nami współdecydować, które projekty będą realizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu. Z tego też względu podobnie jak w latach ubiegłych uruchamiamy głosowanie na najlepsze pomysły. ” – podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs Fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, która jest inicjatorem Funduszu Toyoty.

W pierwszym etapie wnioski były oceniane na postawie kryteriów takich jak: współpraca z innymi partnerami, liczba pracowników Toyoty zaangażowanych w projekt oraz promocja. Następnie komisja złożona z przedstawicieli partnerów Funduszu czyli Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach przyznała punkty poszczególnym projektom na postawie: 
zbieżności projektu z priorytetami Toyoty (ekologia, mobilność, edukacji techniczna, sport i bezpieczeństwo na drogach), 
zaspokajania potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności,
- kreatywności projektu

Teraz na najlepsze projekty mogą głosować mieszkańcy gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej, powiatu oławskiego i gminy Czernica. Głosowanie prowadzone jest na dedykowanej stronie www.FunduszToyoty.pl, na której można też zapoznać się z wizualizacjami zagospodarowania przestrzeni dla poszczególnych projektów. Koncepcje zagospodarowania terenu zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 oraz informatyki Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach w oparciu o materiały przekazane przez organizacje non-profit biorące udział w konkursie.

Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów 12 kwietnia ogłoszonych zostanie finalnie 5 projektów z Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz 4 projekty z powiatu oławskiego, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty, do 25 tysięcy złotych każdy. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem a listopadem br.