1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
28 września 2020

Toyota i „Mechanik” rozszerzają współpracę

Fabryka Toyoty podpisała z Zespołem Szkół Nr 5 w Wałbrzychu umowę o współpracy dydaktycznej.

Współpraca polegać będzie na wsparciu fabryki w procesie dydaktycznym uczniów technikum kształcących się w zawodzie  technik mechatronik. Wsparcie będzie realizowane między innymi poprzez: organizację wizyt zawodoznawczych dla uczniów, dodatkowe szkolenia na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach, wsparcie szkoły w modyfikacji programów nauczania oraz stworzenie możliwości zatrudnienia w ramach umowy o pracę po ukończeniu szkoły. Dzięki umowie podpisanej przez prezesa fabryki Dariusza Mikołajczaka, dyrektor szkoły Iwonę Hnatiuk oraz wiceprezydent Wałbrzycha Sylwię Bielawską oficjalna współpraca między Toyotą a szkołą w wyżej wymienionym zakresie rozpoczyna się w październiku.„Zawody automatyka i mechatronika to zawody przyszłości. My również będziemy potrzebować coraz więcej pracowników, którzy rozumieją zasady działania układów mechatronicznych i potrafią programować oraz modyfikować funkcjonalność maszyn i robotów i łączyć je w systemy.” – podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak. „Chcemy, aby nasi uczniowie odbywali praktykę  w nowoczesnym zakładzie pracy i mieli styczność z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi na rynku. Umowa z Toyotą pozwala na stały kontakt uczniów z praktyczną stroną nauki zawodu, na czym nam szczególnie zależy.”  – dodaje dyrektor szkoły Iwona Hnatiuk.

Wsparcie w procesie edukacyjnym mechatroników to kolejny element współpracy pomiędzy fabryką a szkołą. Od początku naszego funkcjonowania Toyota przekazuje silniki i skrzynie biegów, które służą uczniom szkoły jako pomoce dydaktyczne. Do tej pory firma przekazała na ten cel kilkadziesiąt produktów. W 1999 roku Toyota przekazała szkole obrabiarkę - maszynę sterowaną numerycznie, w 2009 Toyotę Avensis oraz w 2015 roku Toyotę Aygo, które wcześniej wykorzystywane były do celów testowych. Co roku kilku uczniów III klasy technikum w zawodzie technik mechatronik ma możliwość odbywania praktyki zawodowej, m.in. w Dziale Utrzymania Ruchu, podczas której poznają oni nowoczesne technologie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym oraz biorą czynny udział w rozwiązywaniu realnych problemów powstających na liniach produkcyjnych. Dodatkowo od 2017 roku uczniowie kierunku architektury krajobrazu w ramach zajęć praktycznych projektują przestrzenie zielone dla organizacji non-profit zgłaszających swoje pomysły do dofinansowania w konkursie grantowym Funduszu Toyoty. Dzięki temu mają oni możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy nabytej w szkole oraz realizacji rzeczywistego projektu zagospodarowania przestrzeni zielonej.