1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
2 lipca 2020

Toyota wsparła jelczańską przychodnię

1 lipca oficjalnie otwarto zmodernizowane sale rehabilitacyjne w Przychodni Rejonowo Specjalistycznej w Jelczu-Laskowicach. Remont i zakup sprzętu przeprowadzono dzięki wsparciu fabryki Toyoty w Jelczu-Laskowicach.

Remont sal rehabilitacyjnych prowadzony był od marca do czerwca, między innymi w czasie kiedy dział fizjoterapii był zamknięty. Umożliwiło to sprawne przeprowadzenie prac w sali fizykoterapii, małej sali gimnastycznej oraz poczekalni. Wykonano generalny remont sal, pomalowano poczekalnię, wykonano nowy kontuar, kabiny zabiegowe oraz położono płytki podłogowe. Zakupiono między innymi aparat do elektroterapii, terapii ultradżwiękowej i terapii skojarzonej, aparat do światłolecznictwa, aparat do laseroterapii oraz wanny do masażu kończyn, stoliki i taborety lekarskie. Pracownicy przychodni byli czynnie zaangażowani w projektowanie oraz prowadzone prace remontowe.
Uroczystego otwarcia sal dokonał prezes spółki prowadzącej przychodnię Janusz Bolanowski, prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak i wiceprezes ds. korporacyjnych oraz dyrektor zakładu w Jelczu-Laskowicach Zbigniew Oczkowski. „Przeprowadzony remont oraz nowoczesne urządzenia zakupione dzięki wsparciu Toyoty znacznie poprawiły jakość świadczonych przez nas usług fizjoterapeutycznych i komfort pracy.” - podkreśla prezes jelczańskiej przychodni.
Z usług fizjoterapeutycznych mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy regionu, którzy zgłoszą się ze skierowaniem na zabiegi wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź specjalistę w danej dziedzinie medycyny. Na miejscu rehabilitacji poddawani są dorośli oraz dzieci z różnymi schorzeniami, w tym neurologicznymi, ortopedycznymi, chirurgicznymi. Dział fizjoterapii jelczańskiej przychodni jest w stanie przyjąć ponad 1000 pacjentów rocznie.
Remont i zakup sprzętu to dar Toyoty dla lokalnej społeczności związany z uruchomieniem pod koniec ubiegłego roku w jelczańskiej fabryce produkcji nowoczesnych silników benzynowych TNGA o pojemności 2,0 litra. W drugim etapie projektu miesiąc temu uruchomiono kolejną linię  produkcji silnika o pojemności 1,5 litra. W sumie zainwestowano w ten projekt 770 milionów złotych i zatrudniono 600 osób.
”Zapewnienie swobody ruchu oraz mobilności ludzi niezależnie od ich własnych ograniczeń jest głównym celem Toyoty. Cel ten staramy się również realizować na poziomie lokalnym m.in. poprzez wsparcie szkoleń jazdy samochodem dla osób niepełnosprawnych czy też  sponsoring lokalnej drużyny koszykówki na wózkach. Stąd też podjęliśmy decyzję o wsparciu finansowym rewitalizacji sal rehabilitacyjnych w jelczańskiej przychodni.” – podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak