1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
6 lutego 2020

Toyota wspiera lokalną społeczność

Fabryka Toyoty w Jelczu-Laskowicach aktywnie wspiera lokalną społeczność włączając się w organizację lokalnych imprez sportowych, akcji z zakresu bezpieczeństwa na drogach i ochrony środowiska oraz współpracując z lokalnymi szkołami.

Toyota angażuje się dziedziny, które związane są z charakterem prowadzonej działalności oraz które zdaniem lokalnej społeczności wymagają największego wsparcia. Określono je m.in. na podstawie wyników badań, które przeprowadzono w 2018 i 2019 roku w regionie jelczańskim i wałbrzyskim. Są nimi: bezpieczeństwo na drogach, ekologia, edukacja techniczna, sport oraz mobilność.


Zakład Toyoty jest głównym sponsorem wielu biegów organizowanych w Jelczu-Laskowicach i okolicach przez Klub Biegacza harcownik, w tym: Zimowego Maratonu na Raty (ZiMnaR), cyklu biegów zaliczanych do Korony Harcownika takich jak Toyota Maraton Jelcz-Laskowice, Bieg Toyoty, Toyota Bieg Sylwestrowy itp., biegów młodzieżowych oraz biegów charytatywnych. W zeszłym roku we wszystkich biegach wspieranych przez Toyotę wzięło udział ponad 6000 uczestników.


W marcu ub.r. pod hasłem „Wypadek to nie przypadek” po raz pierwszy w regionie jelczańskim wystartowała kampania społeczna i konkurs „Bezpieczny Kierowca”. W ramach niej ponad 70 mieszkańców regionu zostało bezpłatnie przeszkolonych z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem. Na terenie fabryki Toyoty w Jelczu-Laskowiach odbyły się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla uczestników akcji. Najlepsi kierowcy rywalizowali o tytuł Bezpiecznego Kierowcy, który ostatecznie przypadł Victorowi Yadvizhynowi. 


W czerwcu zakład Toyoty wraz z strażą pożarną oraz policją zorganizowała akcję edukacyjną „Bezpieczne Wakacje z TOYOTĄ”. W inicjatywie zakładającej pogadanki, konkursy oraz akcję znakowania rowerów wzięło udział około 200 dzieci ze szkół podstawowych wraz z rodzicami i opiekunami.


We wrześniu już po raz drugi na terenie gminy Czernica we współpracy z Toyotą odbył się wyścig kolarski Bodnar Cup, którego inicjatorem i głównym organizatorem jest Maciej Bodnar, kolarz z Chrząstawy – 6-krotny mistrz Polski, mistrz świata oraz olimpijczyk z Londynu i Rio de Janeiro. W wydarzeniu wzięło udział ponad 260 kolarzy z całego regionu.


W październiku 24 uczniów Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach rozpoczęło oficjalnie naukę w klasie patronackiej Toyoty w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawaniem. Toyota stworzyła i wyposażyła w szkole specjalną salę dydaktyczną do wykładów opartych o najnowsze technologie, prowadzonych między innymi przez specjalistów z fabryki. Zadbano też o edukację praktyczną uczniów. Kształcący się uczniowie będą odbywać praktyki w jelczańskim zakładzie Toyoty oraz dzięki współpracy z partnerem fabryki również w warsztacie Toyota Bielany Nowakowski. Najlepsi absolwenci klasy branżowej mają szansę na zatrudnienie w fabryce Toyoty. Podobny patronat fabryka objęła nad klasą mechatroników w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu. Ponadto fabryka realizuje umowy partnerskie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelinie i Oleśnicy oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Namysłowie. Umowy zakładają płatne staże i praktyki dla uczniów w siedzibie fabryki oraz doposażanie warsztatów w pomoce naukowe i silniki.


W październiku z inicjatywy fabryki w Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach odbył się I Charytatywny Turniej Koszykarski. Wzięło w niej udział osiem amatorskich drużyn koszykarskich reprezentujących fabryki ze strefy ekonomicznej w Jelczu, kluby sportowe oraz szkoły branżowe powiatu oławskiego. W tym samym miesiącu wolontariusze z jelczańskiej fabryki, wraz z rodzinami i mieszkańcami Łęgu zebrali się, by posprzątać swoją okolicę w ramach akcji „Sprzątanie Świata” a na terenie fabryki zasadzono 30 głogów.


„W 2019 przeprowadziliśmy wiele ciekawych i docenianych przez mieszkańców inicjatyw, ale na tym się nie zatrzymujemy. W drugiej połowie roku planujemy uruchomienie Funduszu Toyoty, w ramach którego organizacje non-profit będą mogły aplikować o środki na realizacje projektów małej rewitalizacji przestrzeni do kwoty 20 tysięcy złotych. Chcemy też uruchomić podobny wolontariacki program grantowy dla naszych pracowników w małymi grantami do 2 tysięcy złotych.” – podsumowuje Grzegorz Górski, manager General Affairs fabryk Toyoty w Jelczu-Laskowicach i Wałbrzychu.