1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
10 lipca 2019

Klasa pod patronatem Toyoty

Do 30 lipca absolwenci szkół podstawowych mogą starać się o przyjęcie do klasy uruchamianej pod patronatem fabryki Toyoty w Jelczu-Laskowicach.

Podczas 3-letniego kształcenia uczniowie branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, która ruszy 1 września, będą nabywać wiedzę zgodnie z rozporządzeniem MEN. W "klasie Toyoty" uczniowie będą się kształcić w zawodach o profilu mechanicznym o specjalizacji: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych. Kształcenie zawodowe będzie prowadzone między innymi przez najbardziej wykwalifikowaną kadrę Toyoty w specjalnej pracowni dydaktycznej – warsztacie mechanicznym Toyoty. Dużym atutem klasy jest możliwość poznania przez uczniów najnowocześniejszych technologii produkcji silników oraz samej technologii napędów hybrydowych, z której słynie koncern Toyota.

„Wizja stworzenia tej klasy to wspólny cel szkoły oraz fabryki Toyoty z myślą o kształceniu przyszłych pokoleń wykształconych i przedsiębiorczych ludzi, którzy przyczynią się do rozwoju krajowej gospodarki.” – podkreśla Agnieszka Żak, Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza. Dodatkowe korzyści oferowane dla uczniów to: płatne praktyki na terenie zakładu oraz bezpłatne dojazdy na praktyki, dofinansowania do posiłków, wsparcie aktywności zawodowych oraz nagrody za dodatkowe osiągnięcia. Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu klasy przewiduje kształcenie w branżowej szkole II stopnia. Najbardziej zaangażowanym uczniom Toyota oferować będzie zatrudnienie. Zainteresowani kandydaci - absolwenci szkół podstawowych mogą składać dokumenty zgodnie z wymaganiami opisanymi na stronie internetowej szkoły - www.zsjelcz.pl.


Więcej informacji:
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach
tel. 71 318 82 20


https://www.zsjelcz.pl/index.php
http://www.zsjelcz.pl/images/foto/2018_2019/rekrutacja/Kalendarzyk_absolwenta.pdf
http://www.zsjelcz.pl/images/foto/2018_2019/rekrutacja/Rekrutacja_po_podstawowce.pdf