1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

 

Dbamy o rozwój pracowników

 

Naszym pracownikom oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i osobistego zgodnie z przyjętymi w Toyocie wartościami, takimi jak szacunek dla współpracowników, ciągłe doskonalenie oraz praca zespołowa.

 

Szkolenia i rozwój zawodowy

Stale inwestujemy w rozwój kadry, umożliwiając poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez: 

  • udział w licznych szkoleniach, w tym stanowiskowych, specjalistycznych oraz kursach językowych, dostosowanych do charakteru pracy,
  • uczestnictwo w projektach międzynarodowych jako drodze rozwoju wiedzy,
  • udział w konferencjach,
  • on-the-job development (dobór zadań w celu rozwoju konkretnych umiejętności),
  • dofinansowanie studiów.

 

Koła jakości i kaizeny

Wyjątkowe podejście do pracy w Toyocie pozwala pracownikom unikać rutyny i monotonii. Każdy z pracowników ma wiele okazji, aby wykazać się innowacyjnymi pomysłami pracując jako członek koła jakości nad rozwiązywaniem bieżących problemów z jego środowiska pracy. Poprzez udział w pracach kół jakości nasi pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Mają także możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań międzynarodowej publiczności podczas konwencji kół jakości w Europie oraz Japonii. Każdy z pracowników ma realny wpływ na funkcjonowanie obszaru, w którym pracuje poprzez wprowadzanie usprawnień tzw. kaizenów. Kilka tysięcy pomysłów pracowników jest wdrażanych rocznie na liniach produkcyjnych, co stale polepsza efektywność pracy. Firma docenia i nagradza każdy dobry  pomysł, który przyczynia się do poprawy warunków czy efektów pracy.

 

Rotacyjny system pracy

Szansą na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych jest wprowadzony przez firmę rotacyjny system pracy. Daje on możliwość zyskania doświadczenia zawodowego  poprzez  transfer w obrębie naszych pięciu zakładów produkcyjnych.

 

Kultura

Firma zapewnia pracownikom odpowiednią równowagę między pracą a czasem wolnym. Pracownicy są zachęcani do udziału w życiu kulturalnym miasta i regionu. Firma dofinansowuje bilety do teatru i filharmonii oraz informuje głośno o wydarzeniach kulturalnych, w których warto uczestniczyć.

 

Zdrowie i aktywność fizyczna

Firma dba o zdrowie i rozwój fizyczny pracowników. W ramach centrum sportowo-rekreacyjnego na terenie zakładu funkcjonuje sala sportowa, w której rozgrywane są m.in. mecze koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej. W obiekcie znajduje się również siłownia, tradycyjna łaźnia japońska ofuro oraz sauna. Ze wszystkich aktywności pracownicy wraz z rodzinami i znajomymi mogą nieodpłatnie korzystać przez wszystkie dni tygodnia.