1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
15 września 2022

Fundusz Toyoty 2023 wystartował

Ruszyła trzynasta edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz świat” w aglomeracji wałbrzyskiej, powiecie oławskim oraz gminie Czernica.


Fundusz Toyoty stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty tzw. „małej rewitalizacji”. Są one przygotowywane przez organizacji non-profit i realizowane w aglomeracji wałbrzyskiej lub powiecie oławskim. Projekty zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i są związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się.  

„Z uwagi na fakt że projekty są związane są z pracami budowlanymi, w obecnej edycji zdecydowaliśmy się podnieść maksymalną kwotę dotacji do 25 tys. złotych. Dodatkowo z uwagi na sąsiedztwo fabryki w Jelczu-Laskowicach powiększyliśmy zasięg funduszu o gminę Czernica w powiecie wrocławskim” – podkreśla Manager General Affiars Grzegorz Górski 


 Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu a fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach finansuje najlepsze pomysły. 

W konkursie mogą wystartować organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie jak fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. Całkowita pula środków do rozdysponowania to aż 125 tys. zł dla projektów realizowanych w aglomeracji wałbrzyskiej oraz 100 tys. zł dla projektów z powiatu oławskiego i gminy Czernica. Łączna pula grantów wynosi więc 225 tys. złotych. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy kwietniem a październikiem 2023.  Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Toyoty znajdują się na dedykowanej stronie funduszu https://fundusztoyoty.pl Wniosek online należy złożyć najpóźniej do 5 grudnia.