1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
26 marca 2021

Mieszkańcy decydują, Toyota finansuje

Do 8 kwietnia trwa głosowanie na najlepsze projekty Funduszu Toyoty – „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, które będą realizowane w 2021 roku.
Mieszkańcy regionu mogą zagłosować na wybrane przez siebie projekty z aglomeracji wałbrzyskiej i powiatu oławskiego zgłoszone przez lokalne organizacje non-profit. Każdy oddany głos oznacza jeden punkt przyznany danemu projektowi. „Chcemy by mieszkańcy regionu wałbrzyskiego i jelczańskiego mogli razem z nami współdecydować o tym, które projekty będą realizowane w ramach tegorocznej edycji konkursu, bo przecież to oni będą rzeczywistymi beneficjentami projektów. Stąd nasz pomysł na ten sposób głosowania. By wyrównać szanse mniejszych i większych gmin do punktacji zaliczanych jest maksymalnie pierwszych 100 głosów mieszkańców oddanych na każdy projekt.” – podkreśla Grzegorz Górski, Manager General Affairs fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, która jest inicjatorem Funduszu Toyoty.

W pierwszym etapie wnioski były oceniane na postawie kryteriów takich jak: współpraca z innymi partnerami, liczba pracowników Toyoty zaangażowanych w projekt oraz promocja. Następnie komisja złożona z przedstawicieli partnerów funduszu czyli Toyoty, Fundacji Edukacji Europejskiej, Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach przyznała punkty poszczególnym projektom na postawie: zbieżności projektu z priorytetami Toyoty (ekologia, mobilność, edukacji techniczna, sport i bezpieczeństwo na drogach), zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności oraz kreatywności projektu. Teraz na najlepsze projekty mogą głosować mieszkańcy regionu wałbrzyskiego i oławskiego. Głosowanie prowadzone jest na dedykowanej stronie www.FunduszToyoty.pl, na której można też zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania przestrzeni dla poszczególnych projektów. Koncepcje zostały przygotowane przez uczniów i nauczycieli architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 oraz informatyki Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach w oparciu o materiały przekazane przez organizacje non-profit biorące udział w konkursie grantowym. Pomimo trwającej pandemii oraz zdalnego nauczania praca uczniów i nauczycieli trwała od grudnia.

Na podstawie punktacji ze wszystkich etapów konkursu 9 marca ogłoszonych zostanie finalnie 5 projektów z aglomeracji wałbrzyskiej oraz 3 projekty z powiatu oławskiego, które otrzymają granty z Funduszu Toyoty, do 20 tysięcy złotych każdy. Ich realizacja planowana jest pomiędzy kwietniem a październikiem br.

Projekty z aglomeracji wałbrzyskiej
1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. B. Malinowskiego, Boguszów Gorce
- projekt „Bezpieczna droga do szkoły i terenu obiektu OSiR”
- 175 punktów
2. Muzeum Wsi Sudeckiej i Techniki Mikroskopowej, Głuszyca
- projekt „Plenerowe eksperymentarium wodne”
- 165 punktów
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuszycy
- projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych”
- 160 punktów
4. Fundacja Z INNEJ BAJKI, Świdnica
- projekt „Budowa Edukacyjnego Placu Zabaw na terenie istniejącego placu przy u. Polna Droga”
- 155 punktów
5. OPS Mieroszów
- projekt „Polana pod Czerwoną Skałą”
- 155 punktów
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, Wałbrzych
- projekt „Miasteczko rowerowe”
- 140 punktów
7. Miejska Szkoła Podstawowa, Szczawno Zdrój
- projekt „Nasze rady na odpady”
- 140 punktów

Projekty z powiatu oławskiego

1. Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna"
- projekt „Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy”
- 155 punktów
2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji, Chwałowice,
- projekt „Chwałowicka EKOSFERA – jedz zdrowo”
- 130 punktów
3. Sołectwo Łęg, Urząd Miasta i Gminy Jelcz- Laskowice,
- projekt „Mini siłownia pod kwitnąca wiśnią”
- 125 punktów
4. Klub Modelarstwa Samochodowego, Jelcz-Laskowice
- projekt „Remont i modernizacja toru modelarskiego do wyścigów modeli samochodów”
- 115 punktów