1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
27 maja 2022

Pierwszy krok ku samodzielności

W tym tygodniu w fabryce Toyoty w Wałbrzychu pierwsi obywatele Ukrainy odebrali certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu podstawowych kompetencji na stanowisku pracownika produkcyjnego.

Organizacja bezpłatnych szkoleń to wspólna inicjatywa Toyoty oraz WSSE Invest-Park mająca na celu ich aktywizację. Poprzez nabycie podstawowych umiejętności pracy na linii produkcyjnej uchodźcy mają mieć możliwość szybszego znalezienia pracy i usamodzielnienia się. Szkolenia odbywają się w Centrum Szkoleniowym DOJO fabryki Toyoty. Pierwszą edycję ukończyło 6 Ukraińców. W drugiej turze bierze udział kolejnych 8 osób. W sumie chętnych do podjęcia szkolenia jest 40 obywateli Ukrainy, którzy w ramach działań podejmowanych przez WSSE Invest-Park oraz Urząd Miasta Wałbrzycha wypełniły ankietę i zgłosiły chęć uczestnictwa w tego typu szkoleniu przygotowawczym