1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
1 kwietnia 2019

Po naukę do TOYOTY

Toyota podpisała umowę o objęciu patronatem Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach oraz Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

27 lutego 2019 Toyota podpisała umowę o partnerstwie i objęciu patronatem kierunku mechatronik w Lotniczych Zakładach Naukowych. Uczniowie tego kierunku będą mogli odbywać praktyki w jelczańskim zakładzie. Ponadto Toyota będzie wspierać szkołę w budowaniu oraz modernizacji bazy pomocy naukowych. Oprócz tego uczniowie będą odwiedzać zakłady Toyoty aby móc poznać proces produkcyjny i zobaczyć jak wygląda praca. "13 kwietnia odbędą się Dni Otwarte w Lotniczych Zakładach Naukowych gdzie nasza firma będzie wspierała szkołę w promocji kierunku mechatronika jak i całej placówki dydaktycznej.” – zapowiedział Marcin Szczeblewski, kierownik w dziale personalnym, w jelczańskiej Toyocie.


Z kolei 22 marca 2019 w siedzibie jelczańskiej fabryki silników zostało podpisane porozumienie o objęciu patronatem klasy branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Klasa „by TOTOTA Way” będzie kształcić uczniów w zawodzie mechanik ze specjalnością: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych i operator maszyn odlewniczych. Będzie liczyła 24 uczniów, a rekrutacja rozpocznie się już w maju. Podczas 3-letniego kształcenia uczniowie będą odbywać praktyczną naukę zawodu pod czujnym okiem pracowników TMMP.  Klasa patronacka rusza od 1 września 2019. Uczniowie będą nabywać wiedzę zgodnie z rozporządzeniem MEN, co oznacza, że część pracowników jelczańskiego zakładu przejdzie kursy dydaktyczne. W planach jest również stworzenie w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza specjalnej sali dydaktycznej – warsztatu mechanicznego Toyoty, w którym uczniowie będą pobierać teoretyczne kształcenie zawodowe. „Wizja stworzenia takiej klasy w jelczańskiej szkole to realizacja wspólnego celu szkoły oraz fabryki TOYOTY w kształceniu przyszłych przedsiębiorców, którzy przyczynią się do rozwoju krajowej gospodarki, co zdecydowanie wpłynie na podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego.” – podkreśla Agnieszka Żak, Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza. 29 marca w szkole odbyły  się Dni Otwarte, w których jelczańska fabryka brała aktywny udział promując klasę „by TOYOTA Way”.

Dodatkowymi bonusami oferowanymi dla uczniów z obu szkół będą dofinansowane posiłki, dojazd na praktyki „Toyotabusem” oraz ufundowanie nagród za dodatkowe osiągnięcia. 
Toyota wspiera lokalne szkoły już od wielu lat. „Jako firma chcemy być nie tylko miejscem pracy, ale także wspierać regiony, w których działamy. W 2018 roku przeprowadziliśmy badania, które wskazały nam w jakich obszarach nasi pracownicy oraz mieszkańcy Wałbrzycha i Jelcza-Laskowic najbardziej oczekują od nas działań na rzecz lokalnej społeczności. Edukacja techniczna była na trzecim miejscu. To kolejny powód do tego, by wzmocnić i rozwijać naszą współpracę z lokalnymi szkołami." – podsumował Dariusz Mikołajczak, wiceprezes Toyota Motor Manufacturing Poland. W marcu  2019 za działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego TMMP jako jedna z jedenastu firm na Dolnym Śląsku została  wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.