1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
19 września 2022

Wałbrzych czeka na wodorową rewolucję

Po wałbrzyskich ulicach będzie jeździć 20 autobusów napędzanych wodorem. To efekt dofinansowania i pożyczki, które miasto otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uroczyste podpisanie umowy w tej sprawie nastąpiło 19 września w Starej Kopalni.

Starania o wielomilionowe fundusze to kwestia wałbrzyskich ambicji ekologicznych i obowiązku wynikającego z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przepisy do 2028 roku wymuszają zerową emisję w 30% pojazdów komunikacji miejskiej - Wałbrzych chce to zrealizować znacznie wcześniej.

Okazja pojawiła się wraz z programem Zielony Transport Publiczny. Jeszcze w grudniu ub. roku w trybie konkursowym został złożony wniosek dotyczący dofinansowania zakupu 20 autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi. Niebawem NFOŚiGW dokonał pozytywnej oceny formalnej, po czym w marcu br. wniosek zyskał pełną akceptację

Efektem jest 58 mln zł dotacji i blisko 7 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Całość projektu zamknie się kwotą 80 mln zł, w tym 15 mln zł podatku VAT do zwrotu. Z takim wsparciem finansowym miasto rozpisze przetarg na dostawę 20 autobusów, których dostawy mają być realizowane w trzech turach: 8 pojazdów w I kwartale 2024 roku, 6 w III kwartale 2024 roku i kolejnych sześć w III kwartale 2025 roku.

O wyborze autobusów z silnikami zasilanymi wodorem zdecydowało kilka czynników, w tym wysokie, 90-procentowe dofinansowanie kosztów netto, niskie koszty eksploatacji pojazdów oraz istotna przewaga nad silnikami z tradycyjnym ogniwem elektrycznym. Nade wszystko autobus z napędem wodorowym obywa się bez kosztownej infrastruktury do ładowania baterii, które w autobusie elektrycznym trwa nawet 6 godzin. Tymczasem pełne tankowanie wodoru to zaledwie 8-10 minut, czego efektem jest możliwość pokonania przez autobus znacznie dłuższego dystansu z większą liczbą pasażerów. Należy mieć na względzie, że tankowanie wodoru od 2024 roku planowane jest na istniejącej stacji benzynowej PKN Orlen przy ul. Wysockiego. Jej rozbudowa jest przedmiotem listu intencyjnego, który koncern skierował do władz miasta.

Zdaniem prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja bezemisyjne autobusy wodorowe to otwarcie nowej epoki w dziejach wałbrzyskiej komunikacji zbiorowej. - Cieszy nas również obecność w elitarnym gronie miejskich pionierów w publicznym wykorzystaniu technologii przyszłości.

"TMMP będąc częścią koncernu Toyota realizuje globalną wizję firmy i podejmuje działania w celu upowszechniania wodoru jako paliwa przyszłości i budowania społeczeństwa wodorowego. Dlatego wspólnie pracownikami oraz inżynierami z europejskiej i polskiej centrali Toyoty dzielimy się naszą wiedzą o technologiach wodorowych i ogniwach paliwowych, czynnie uczestniczymy w działaniach Pomorskiej, Mazowieckiej oraz Dolnośląskiej Doliny Wodorowej i dzięki temu budujemy partnerstwa tak jak tu w Wałbrzychu” -  podkreśla Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland.