Co chciałbyś wiedzieć?

Tu znajdziesz odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania

Ile trwa gwarancja na nowy samochód? Jak często należy wykonywać przeglądy serwisowe? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo niżej.

SERWIS I GWARANCJA

1. Czy w obecnej sytuacji Autoryzowane Stacje Dilerskie (ASD) oferują usługi serwisowe?

Autoryzowani Dilerzy Toyoty pozostają do Państwa dyspozycji, wykonując przeglądy okresowe i naprawy. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z wybranym Autoryzowanym Dilerem w celu umówienia terminu Państwa wizyty. Dane kontaktowe do wybranego Dilera są dostępne tutaj.

Umówienie terminu wizyty w Autoryzowanym Serwisie jest możliwe również poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego tutaj.
Wypełnienie formularza spowoduje, że to Diler skontaktuje się z Państwem, potwierdzi zgłoszenie chęci wykonania przeglądu lub naprawy i zaproponuje pierwszy możliwy termin.

2. Czy Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oferują usługę „door-to-door”?

Tak, Autoryzowani Dilerzy mogą oferować taką usługę. Prosimy o bezpośredni telefoniczny lub mailowy kontakt z wybranym Autoryzowanym Dilerem i sprawdzenie, czy taka usługa jest u niego dostępna i ile kosztuje.

3. Zbliża się termin przeglądu mojego auta wraz z wymianą oleju i opon na letnie/zimowe. W jaki sposób mogę umówić termin wizyty w Autoryzowanym Serwisie Toyoty?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy następujące formy kontaktu z Autoryzowanymi Stacjami Dilerskimi:

 • telefonicznie lub mailowo – dane kontaktowe do wybranego Dilera są dostępne tutaj,
 • przez stronę internetową z wykorzystaniem formularza kontaktowego (dostępny tutaj) lub przez LiveChat,
 • umówienie terminu podczas osobistej wizyty w wybranej Autoryzowanej Stacji Dilerskiej.

4. Czy możliwe jest zakupienie części w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty?

Oczywiście, jest to możliwe. Prosimy o telefoniczny bądź mailowy kontakt z Autoryzowaną Stacją Dilerską w celu sprawdzenia dostępności interesujących Państwa części.

5. Czy po wykonaniu naprawy stacja powinna zdezynfekować moje auto?

Autoryzowani Dilerzy mogą oferować taką usługę. Uprzejmie prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie dostępności usługi dezynfekcji i jej ceny bezpośrednio u Autoryzowanego Dilera.

6. Ile trwa gwarancja na nowy samochód zakupiony w sieci Autoryzowanych Stacji Dilerskich Toyoty w Polsce?

Czas trwania gwarancji Producenta to 3 lata lub 100 000 km, w zależności od tego, co pierwsze nastąpi. Gwarancja obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu pod warunkiem jego normalnej eksploatacji.

7. Czy samochód zakupiony na terenie Unii Europejskiej jest objęty gwarancją Producenta w Polsce?

Tak, taki samochód jest objęty gwarancją, ale muszą być spełnione określone warunki:

 • samochód musi mieć potwierdzoną datę wydania w centralnym systemie gwarancyjnym Toyoty,
 • samochód musi posiadać oryginalną książkę serwisu i gwarancji z pieczątką Autoryzowanej Stacji Toyoty, która go sprzedawała, z wpisaną datą wydania oraz uzupełnionymi przeglądami serwisowymi w formie papierowej lub w postaci wydruku z systemu elektronicznego.

8. Czy samochód sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych lub innego kontynentu niż Europa jest objęty gwarancją w Polsce?

Nie, samochody sprowadzane spoza Europy nie są objęte gwarancją w Polsce.

9. Czy niewykonanie przeglądu w terminie oznacza automatyczne utracenie gwarancji Producenta?

Jeśli zalecane przez Producenta okresy obsługi i wymiany materiałów eksploatacyjnych nie zostały zachowane, to każdy ewentualny przypadek usterki będzie wymagał dokładnej, indywidualnej weryfikacji przeprowadzonej przez Serwis Autoryzowanej Stacji Dilerskiej (ASD) Toyoty. Decyzja o zakwalifikowaniu naprawy jako wykonywanej w ramach gwarancji lub płatnej przez Klienta zostanie podjęta przez Serwis ASD po wykonaniu odpowiednich czynności technicznych, których celem będzie potwierdzenie, czy zaistniałe opóźnienie miało wpływ na wystąpienie usterki.

10. Czy montaż akcesoriów nieautoryzowanych przez Gwaranta wiąże się z utraceniem gwaranacji Producenta?

Montaż dodatkowego wyposażenia, które nie zostało oficjalnie zatwierdzone przez Gwaranta, nie powoduje automatycznej utraty gwarancji Producenta. Gwarant ponosi jednak odpowiedzialność tylko za te problemy, które wynikają z doposażenia samochodu w akcesoria znajdujące się w jego ofercie. Możliwość zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej istnieje więc tylko wtedy, gdy odpowiedzialność za powstały problem jednoznacznie leży po stronie Gwaranta. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy i jakie problemy mogą wystąpić na skutek montażu dodatkowych elementów, które nie zostały zatwierdzone przez Gwaranta, dlatego też w takiej sytuacji każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Autoryzowane Stacje Dilerskie (ASD). Zadaniem ASD jest potwierdzenie, czy zgłoszona przez Państwo usterka jest przypisana odpowiedzialności Gwaranta i tylko wówczas taka usterka może zostać usunięta na jego koszt.

11. Kiedy najpóźniej mogę wykonać zbliżający się przegląd?

Przegląd powinien być wykonany do wyznaczonego terminu (zgodnie z interwałami przeglądowymi pojazdu), ale może być wykonany też wcześniej. Termin następnego przeglądu liczony jest względem poprzedniego. Jeżeli bieżący przegląd został wykonany na przykład przy przebiegu 14 600 km, to termin kolejnego wypada przy przebiegu 29 600 km lub wcześniej. W przypadku wykonania przeglądu po terminie Autoryzowana Stacja Dilerska może mieć wątpliwości co do zasadności wykonania danej naprawy w ramach gwarancji i każdy taki przypadek rozpatruje indywidualnie.

12. Czy można przedłużyć gwarancję Toyoty?

Tak. Toyota proponuje swoim Klientom dwa rodzaje przedłużonej gwarancji (Ubezpieczenie od kosztów napraw po upływie gwarancji Producenta). Pierwsza z nich to BIS Gwarancja Serwisowa. Programem BIS Gwarancja Serwisowa mogą być objęte samochody:

 1. marki Toyota,
 2. kupione u Dilera na terenie Polski,
 3. nie starsze niż 3 lata i o przebiegu poniżej 100 000 km (będące w okresie gwarancji producenta).

Program BIS Gwarancja Serwisowa oferuje możliwość przedłużenia gwarancji o rok lub dwa lata bez limitu przejechanych w tym czasie kilometrów. Druga to PLUS Gwarancja Serwisowa (Ubezpieczenie od kosztów napraw w okresie objętym ubezpieczeniem). Programem PLUS Gwarancja Serwisowa mogą być objęte samochody, które:

 1. zostały zakupione pierwotnie na terenie Unii Europejskiej,
 2. w momencie wejścia do programu nie ukończyły 10 lat od pierwszej rejestracji,
 3. mają przebieg nieprzekraczający 200 000 kilometrów,
 4. przeszły rozszerzony o dodatkowe czynności przegląd okresowy w Autoryzowanym Serwisie Toyoty, podczas którego wyeliminowano ewentualne usterki.

Ubezpieczenie PLUS Gwarancja Serwisowa daje samochodom ochronę na kolejne 12 miesięcy lub 20 000 kilometrów przebiegu, w zależności co upłynie pierwsze. Szczegóły obu programów Gwarancji Serwisowej dostępne są w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Toyoty oraz na stronie https://www.toyota.pl/service-and-accessories/gwarancja/.

13. Ile trwa gwarancja na układ hybrydowy?

Gwarancja na system hybrydowy obejmuje każdą usterkę wynikającą z wadliwej produkcji lub montażu pojazdu pod warunkiem jego normalnej eksploatacji, która została ujawniona w ciągu 5 lat lub do osiągnięcia przebiegu 100 000 km (co pierwsze nastąpi, bez limitu przebiegu podczas pierwszego roku eksploatacji). Gwarancją objęte są następujące elementy:

 • akumulator systemu hybrydowego, 
 • komputer nadzorujący stan akumulatora systemu hybrydowego, 
 • główny komputer sterujący systemu hybrydowego, 
 • przetwornik i falownik systemu hybrydowego.

14. W jaki sposób mogę utrzymać 10-letnią gwarancję na układ hybrydowy?

Utrzymanie 10-letniej gwarancji na układ hybrydowy wymaga przeprowadzania testu akumulatora hybrydowego, który nie jest elementem podstawowego przeglądu. Taki test można wykonać oddzielnie. Po upływie 5 lat kolejne testy mogą być wykonywane opcjonalnie. Każdy test przedłuża kontrakt o kolejny rok lub 15 000 km, w zależności co pierwsze nastąpi. Aby zachować ciągłość kontraktów, kolejne testy muszą być wykonywane przed wygaśnięciem aktualnego kontraktu. Jeśli zawarty kontrakt wygaśnie, to następny test, który zaświadczy o sprawności akumulatora, spowoduje zawarcie nowego kontraktu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zachowania gwarancji na układ hybrydowy są dostępne w Serwisie każdej Autoryzowanej Stacji Dilerskiej.

15. Jak często należy wykonywać przeglądy serwisowe?

Zgodnie z warunkami gwarancji przeglądy samochodów osobowych powinny być wykonywane co 15 000 km lub co 12 miesięcy, w zależności od tego, co pierwsze nastąpi. Przegląd powinien być wykonany do wyznaczonego terminu, ale może być wykonany też wcześniej. W przypadku wykonania przeglądu po terminie Autoryzowana Stacja Dilerska może mieć wątpliwości co do zasadności wykonania naprawy w ramach gwarancji i każdy taki przypadek rozpatruje indywidualnie.

16. Jak sprawdzić, czy mój samochód podlega kampanii serwisowej?

W przypadku ogłoszenia przez Producenta kampanii serwisowej właściciele pojazdów objętych daną kampanią zostają o tym fakcie pisemnie poinformowani przez firmę Toyota Central Europe Sp. z o.o. Można również zgłosić się bezpośrednio do wybranej Autoryzowanej Stacji Dilerskiej, która na podstawie numeru nadwozia sprawdzi, czy dany pojazd jest objęty jakąkolwiek kampanią. Objęcie danego pojazdu kampanią serwisową można sprawdzić również samodzielnie za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie: www.toyota.pl/kampanie-serwisowe.

17. Jak można sprawdzić historię serwisowania samochodu?

Historię serwisowania samochodu można uzyskać w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej Toyoty pod warunkiem, że samochód został zakupiony i był serwisowany w sieci Autoryzowanych Stacji Toyoty w Polsce, po uprzednim okazaniu dowodu rejestracyjnego auta wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela.

18. Czy można zakupić oryginalne części Toyoty online?

Tak, zakupienie oryginalnych części Toyoty online jest możliwe. W tym celu zapraszamy na stronę: sklep.toyota.pl.

19. Gdzie można uzyskać harmonogram i zakres czynności przeglądowych?

Harmonogramy przeglądów są dostępne na stronie www.toyota-tech.eu w zakładce „Naprawa – Dostęp płatny – Harmonogramy przeglądów”.

20. Gdzie mogę znaleźć pełną instrukcję obsługi do swojego samochodu?

21. Gdzie znajdę instrukcję obsługi do mojego samochodu?

Instrukcje obsługi dostępne są tutaj.

ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU

1. W jaki sposób mogę znaleźć Autoryzowaną Stację Dilerską zlokalizowaną najbliżej mojego miejsca zamieszkania?

Najszybszym sposobem na znalezienie Autoryzowanej Stacji Dilerskiej zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania jest skorzystanie z wyszukiwarki „Znajdź Salon i Serwis Toyoty” dostępnej tutaj.

2. W jaki sposób mogę uzyskać informacje o gamie modeli Toyoty?

Pełna informacja o wszystkich modelach znajduje się na stronie www.toyota.pl w zakładce „Samochody”, gdzie możliwa jest również indywidualna konfiguracja wybranego przez Państwa samochodu. W przypadku zainteresowania danym modelem zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z wybraną Autoryzowaną Stacją Dilerską (ASD). Kontakt taki jest możliwy:

 • drogą telefoniczną lub mailową tutaj,
 • przez stronę internetową przy wykorzystaniu formularza kontaktowego tutaj lub przez LiveChat,
 • podczas osobistej wizyty w wybranej Autoryzowanej Stacji Dilerskiej.

3. W jaki sposób mogę odbyć jazdę testową wybranym modelem samochodu?

Na jazdę testową można umówić się na trzy sposoby: telefonicznie, przez internet albo osobiście w salonie.

Zdecydowanie najpopularniejszą formą rezerwacji jazdy testowej jest wypełnienie specjalnego formularza, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.toyota.pl. tutaj

Prośbę o kontakt z Państwem w celu umówienia terminu jazdy testowej można nam również przekazać przy wykorzystaniu funkcji LiveChatu.

4. W jaki sposób mogę sprawdzić status złożonego przeze mnie zamówienia?

Najszybszym sposobem weryfikacji statusu złożonego przez Państwa zamówienia jest wykorzystanie funkcjonalności „śledzenia zamówienia” dostępnej na portalu „Moja Toyota” tutaj, a w przypadku urządzeń mobilnych w aplikacji MyT (w obu przypadkach konieczne jest utworzenie konta i zalogowanie się).

Inną możliwością jest bezpośredni kontakt z Doradcą Handlowym Autoryzowanej Stacji Dilerskiej, w której zamówili Państwo swój samochód.

5. Jak długo trwa realizacja zamówienia od momentu jego złożenia do momentu dostawy samochodu do Autoryzowanej Stacji Dilerskiej?

Czas realizacji Państwa zamówienia jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od dostępności danego modelu, wybranej wersji wyposażenia samochodu czy ewentualnego specjalistycznego wyposażenia dodatkowego zamówionego przez Klienta. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Autoryzowaną Stacją Dilerską.

6. Czy mogę zarezerwować nowy samochód online?

Tak, istnieje możliwość zarezerwowania niektórych modeli (dotyczy zwłaszcza samochodów nowej generacji) za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie tutaj.

W przypadku niektórych modeli informacja o możliwości złożenia rezerwacji online oraz odpowiedni formularz są dostępne również na stronie dedykowanej danemu modelowi, np. aktualnie jest to możliwe w przypadku modelu Yaris Cross.

Multimedia i Usługi Łączności Toyota Connected Car

1. Czym są usługi łączności Toyota Connected Car?

Usługi łączności Toyota Connected Car obejmują aplikację MyT Toyota i system MyT Multimedia. Każdy pakiet oferuje własny zestaw funkcji, dzięki którym jazda samochodem jest bezpieczniejsza i sprawia więcej radości. Z niektórych rozwiązań można korzystać także poza pojazdem. Aplikacja MyT Toyota umożliwia zdalne komunikowanie się z samochodem. Użytkownik może zaplanować trasę podróży, zlokalizować zaparkowany samochód, sprawdzić, kiedy należy zgłosić się do serwisu na przegląd. Przewodnik jazdy hybrydowej analizuje styl jazdy kierowcy i podpowiada, jak można obniżyć zużycie paliwa, korzystając prawidłowo z napędu hybrydowego.

2. Gdzie znajdę szczegółowe informacje na temat usług łączności Toyota Connected Car?

Informacje na temat usługi łączności Toyota Connected Car są dostępne na naszej stronie tutaj

3. W jaki sposób mogę sprawdzić, które usługi łączności Toyota Connected Car są dostępne dla mojego samochodu?

Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową tutaj, gdzie udostępniliśmy informacje na temat kompatybilności poszczególnych modeli samochodów z usługami łączności Toyota Connected Car.

4. W jaki sposób mogę aktywować usługi sieciowe w aplikacji MyT Toyota?

Na stronie głównej aplikacji MyT należy wybrać Centrum Usług Sieciowych, a następnie wybrać funkcję Dostępne. Należy wybrać przycisk Aktywuj i potwierdzić zapoznanie się z Warunkami korzystania z aplikacji oraz Informacją o ochronie prywatności. Następnie należy wybrać Podłącz samochód i Kontynuuj.

UWAGA: aktywacja jest możliwa dla samochodów, u których zostało wykonane połączeniu numeru VIN z kontem Moja Toyota Klienta przez Dilera za pomocą systemu Techdoc4

5. W jaki sposób sprawdzić, czy usługi sieciowe są aktywne?

Istnieją dwa sposoby weryfikacji czy usługi sieciowe są aktywne.

 1. Na stronie głównej aplikacji MyT widoczna jest ikona aktywowanych usług sieciowych Toyota.
 2. Usługi sieciowe są widoczne w Centrum Usług Connected w zakładce Aktywowane.

6. Jak mogę dezaktywować usługi sieciowe w aplikacji MyT Toyota?

Na stronie głównej aplikacji MyT należy wybrać Centrum Usług Sieciowych, a następnie wybrać Usługi Sieciowe. Kolejny krok to wybranie przycisku Dezaktywuj.

7. Jak mogę usunąć samochód z aplikacji MyT?

Aby usunąć samochód z aplikacji MyT, należy przesunąć ekran w lewo (na wysokości zdjęcia samochodu).

W ten sposób przejdą Państwo do kolejnych stron, czyli Ustawień samochodu. Kolejny krok to wybranie opcji Ustawienia samochodu, a nsatępnie przycisku Usuń samochód.

8. Jak mogę aktywować tryb prywatny?

Aby aktywować tryb prywatny, należy przesunąć ekran w lewo (na wysokości zdjęcia samochodu).

W ten sposób przejdą Państwo do kolejnych stron, czyli Ustawień samochodu. Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą trybu prywatnego mogą Państwo go aktywować, przesuwając przełącznik.

9. Dla jakich modeli są dostępne usługi Android Auto™ i/lub Apple CarPlay?

Interfejsy Android Auto™ oraz Apple CarPlay są dostępne dla wszystkich oferowanych obecnie modeli. Debiutowały one w jednostkach multimedialnych w specyfikacji 19MM wraz z liftingiem modelu Toyota C-HR w październiku 2019 roku. W niektórych autach wyprodukowanych przed tą datą istnieje możliwość wykonania aktualizacji systemu multimedialnego uruchamiającego te funkcjonalności.

10. W jaki sposób mogę udostępnić Internet z telefonu do urządzenia multimedialnego?

Jednostka multimedialna pojazdu może odbierać Internet na 2 sposoby: poprzez Wi-Fi lub poprzez tethering bluetooth. W zależności od używanego telefonu można to wykonać w następujący sposób:

 • Poprzez Wi-Fi:
Telefony z systemem iOS (iPhone)
Operacje do wykonania w telefonie: Ustawienia >  Hotspot osobisty > Włączyć funkcję dopuszczaj innych
Operacje do wykonania w jednostce multimedialnej: przycisk SETUP > Wi-Fi > Moc Wi-Fi Wł. > Dostępne sieci > Z listy wybrać żądaną sieć.

Telefony z systemem Android
Operacje do wykonania w telefonie: Ustawienia > Sieć i internet > Hotspot i tethering > Hotspot Wi-Fi > Włącz Hotspot Wi-Fi*
Operacje do wykonania w jednostce multimedialnej: przycisk SETUP > Wi-Fi > Moc Wi-Fi Wł. > Dostępne sieci > Z listy wybrać żądaną sieć.

 • Poprzez bluetooth:
Telefony z systemem iOS (iPhone)
Operacje do wykonania w telefonie: Ustawienia >  Hotspot osobisty > Włączyć funkcję dopuszczaj innych
Operacje do wykonania w jednostce multimedialnej: sparować telefon przy pomocy komunikacji bluetooth – tak jak dla rozmów telefonicznych.

Telefony z systemem Android
Operacje do wykonania w telefonie: Ustawienia > Sieć i internet > Hotspot i tethering > Modem Bluetooth > Włącz modem bluetooth*
Operacje do wykonania w jednostce multimedialnej: sparować telefon przy pomocy komunikacji bluetooth – tak jak dla rozmów telefonicznych.

* Nazwy poszczególnych opcji mogą się różnić w zależności od producenta telefonu oraz wersji systemu Android.

KINTO

1. Co to jest KINTO?

KINTO to sygnowany przez TOYOTĘ program najmu długoterminowego, zapewniający każdemu mobilność idealnie doposowaną do potrzeb.

W stałej miesięcznej racie Klient otrzymuje finansowanie użytkowania wybranego modelu auta, ubezpieczenie, wybrane pakiety serwisowe, zarządzanie oponami oraz pakiety Assistance.

Klient ma też możliwość wyboru sposobu zakończenia kontraktu spośród trzech dostępnych opcji tj. wykupienie samochodu, zwrot lub wymiana samochodu na nowy.

Oferta jest dedykowana firmom raz klientom indywidualnym i jest dostępna we wszystkich autoryzowanych salonach Toyoty i Lexusa.
Szczegółowe informacje są udpostępnione również na stronie programu www.kinto-mobility.pl

2. Czy mogę wykupić użytkowany przeze mnie samochód?

Tak, umowa finansowania KINTO zakłada możliwość wykupu samochodu. Jest to jedna z trzech możliwych form zakończenia umowy (obok zwrotu samochodu lub wymiany na nowy).

3. Jaka jest kwota wykupu samochodu?

Kwota wykupu samochodu jest określona już podczas zawierania umowy.

4. Czy oferta KINTO jest dedykowana tylko firmom?

Oferta KINTO jest dedykowana zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym, poszukującym kompleksowych, uniwersalnych i wygodnych rozwiązań zapewniających mobilność.

INNE

1. Czy firma Toyota Central Europe Sp. z o.o. może wystawić duplikat karty pojazdu?

Zgodnie z obowiązującym prawem karta pojazdu jest dokumentem urzędowym wydawanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA i wszelkich formalności związanych z jej utratą, zgubieniem lub zniszczeniem należy dopełnić wyłącznie w Urzędzie Komunikacji.

Urząd Komunikacji jest jedynym organem uprawnionym do wydania wtórnika karty pojazdu.

Koszty wydania wtórnika karty pojazdu ponosi właściciel.

2. Czy w firmie Toyota Central Europe Sp. z o.o. można uzyskać duplikat wyciągu ze świadectwa homologacji?

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania duplikatu wyciągu ze świadectwa homologacji w następujących sytuacjach: 

 1. samochody sprzedane przez sieć stacji dilerskich Toyota Central Europe Sp. z o.o. przed 01.05.2004 r. (przed przystąpieniem Polski do UE): duplikat wyciągu z polskiego świadectwa homologacji typu pojazdu (tylko w języku polskim), 
 2. samochody sprzedane przez sieć stacji dilerskich Toyota Central Europe Sp. z o.o. po 01.05.2004 r. (po przystąpieniu Polski do UE): duplikat świadectwa zgodności WE (wersja: w języku polskim lub w języku angielskim, np. w przypadku potrzeby przerejestrowania samochodu poza granicami Polski), 
 3. samochody indywidualnie sprowadzone z rynku unijnego przez osoby prywatne lub inne firmy zajmujące się handlem samochodami używanymi: duplikat świadectwa zgodności WE – dostępny jedynie w wersji językowej angielskiej (EC Certificate of Conformity – Duplicate).

UWAGA! Nie ma możliwości przygotowania wyciągu ze świadectwa homologacji dla samochodów, które uzyskały krajowe świadectwa homologacji typu pojazdu poza granicami Polski (np. Holandia, Dania, Niemcy, Francja itd.), uzyskane w tak zwanym drugim etapie homologacji, przy zmianie kategorii samochodu z kategorii M1 – osobowy na kategorię N1 –ciężarowy.

3. Na czym polega przewaga samochodów z napędem hybrydowym nad pojazdami z silnikami tradycyjnymi?

Podstawowe atuty hybrydy to:

 1. BEZAWARYJNOŚĆ – hybrydy Toyoty zajmują wiodące miejsca w rankingach zadowolenia klientów i bezawaryjności aut przeprowadzanych przez niezależne instytuty badawcze.
 2. NISKIE ZUŻYCIA PALIWA – napęd hybrydowy pozwala znacząco zminimalizować koszty paliwa.
 3. TANIA EKSPLOATACJA – brak standardowych części do wymiany, takich jak sprzęgło, alternator, rozrusznik, paski klinowe (oszczędność ok. 9 tys. zł na naprawach).
 4. DUŻA WARTOŚĆ REZYDUALNA – wartość rezydualna auta hybrydowego jest nawet do 6 tys. zł wyższa od wartości rezydualnej auta standardowego.
 5. KOMFORT – poruszanie się wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego pozwala na cichą jazdę pozbawioną emisji szkodliwych substancji. System jest bezpieczny, trwały i bezobsługowy. Nigdy nie pozwala na przeładowanie lub kompletne rozładowanie akumulatorów.
 6. SILNIK – układ hybrydowy to niewysilony, wolnossący, trwały i niezawodny silnik benzynowy oraz dołączony do niego silnik elektryczny. Łączna moc układu hybrydowego jest zależna od danego modelu Toyoty i wynosi od 116 KM dla Yarisa do 248 KM w przypadku Highlandera.
 7. BEZPŁATNE PARKOWANIE – darmowe parkowanie dla samochodów hybrydowych w takich miastach jak: Grudziądz, Toruń, Wałbrzych, Tychy, Katowice; zniżki na parkowanie w miastach: Tarnów, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin.
Szczegółowe informacje na temat technologii hybrydowej są dostępne na następującej stronie internetowej: www.toyota.pl/hybrid-innovation/.

4. Jakie są zalety korzystania z wodoru?

Wodór może być produkowany bez pozostawiania śladu węglowego poprzez elektrolizę za pomocą odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa itp.). System ogniw paliwowych Toyoty ma wysoką wydajność energetyczną w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami spalinowymi, zapewniając jednocześnie całkowitą bezemisyjność dwutlenku węgla (CO2) oraz innych zanieczyszczeń podczas eksploatacji pojazdu. Dodatkowo wodór ma największą wartość energetyczną spośród wszystkich popularnych paliw. Ale wodór to nie tylko paliwo... pomyślmy o nim bardziej jako o czystym, bezpiecznym i wszechstronnym nośniku energii.
Więcej informacji dotyczących technologii wodorowej znajdą Państwo na stronie: www.toyota.pl/hydrogen/rewolucja.

5. Czy Toyota prowadzi sprzedaż samochodów używanych?

Tak. Istnieje program Pewne Auto, w ramach którego Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty prowadzą sprzedaż samochodów używanych. Wyszukanie odpowiedniego modelu jest możliwe na stronie: www.pewneauto.pl.

Dowiedz się więcej

Toyota bZ Compact SUV Concept Toyota bZ Compact SUV Concept Bezemisyjny pojazd z linii bZ Ranking Consumer Reports Ranking Consumer Reports Toyota i Lexus liderami zestawienia Toyota Prius 5. generacji Toyota Prius 5. generacji Światowa premiera i debiut nowego napędu plug-in hybrid Poznaj Toyotę GR86 Poznaj Toyotę GR86 Nowe auto driftingowe Kuby Przygońskiego Taiichi Ohno w Automotive Hall of Fame Taiichi Ohno w Automotive Hall of Fame Dowiedz się więcej Sztuczna inteligencja a bezemisyjne napędy Sztuczna inteligencja a bezemisyjne napędy Toyota Research Institute Nowa generacja systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE Nowa generacja systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE Większe możliwości Yarisy w kolorze Spicy Orange Yarisy w kolorze Spicy Orange Nowości w roku modelowym 2023 Lekki użytkowy van elektryczny Lekki użytkowy van elektryczny Nowy projekt Toyotay i partnerów Wymienne baterie do samochodów Wymienne baterie do samochodów Dowiedz się więcej o nowym projekcie Klub Rekordowych Przebiegów Klub Rekordowych Przebiegów Pochwal się trwałością swojej Toyoty Wyniki sprzedażowe Toyoty w lipcu 2022 roku Wyniki sprzedażowe Toyoty w lipcu 2022 roku Wzrost udziału w rynku do 17,7%