Fundusz Toyoty

 

                                                                                                                                  

W 2011 roku powołaliśmy Fundusz Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, aby umożliwiać realizację ciekawych i oryginalnych projektów podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego na terenie powiatu wałbrzyskiego.


O dofinansowanie funduszu starać się mogą organizacje non-profit np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty nie nastawione na osiąganie zysku.

Poprzez wsparcie funduszu chcielibyśmy zachęcić wszystkie organizacje do podejmowania inicjatyw przyczyniających się do zmiany naszego najbliższego otoczenia. Stąd motto Funduszu: "Dobre pomysły zmieniają nasz świat".

Projekty, na które zostaje udzielane wsparcie finansowe z funduszu, wybierane są raz w roku w oparciu o konkurs grantowy. Co roku także wyznaczane są także określone dziedziny wsparcia.  W 2018 jest to ekologia i promocja zdrowego trybu życia a maksymalna kwota pojedynczego grantu wynosiła 20 tysięcy złotych. 

 

 

 

 

Kryteria konkursu promują Projekty, które:

- są innowacyjne (po raz pierwszy realizowane na terenie Powiatu Wałbrzyskiego) i rozwiązują lokalne problemy

- pozostawiają trwałe, fizyczne zmiany w otoczeniu i podnoszą świadomość społeczności lokalnej/zakładają aspekt edukacyjny, np. zagospodarowanie zielonego skweru w mieście połączone z organizacją pikniku - z konkursami ekologicznymi dla mieszkańców

- zakładają zaangażowanie finansowe, organizacyjne lub materialne wielu Partnerów,

- realizowane są z zaangażowaniem społeczności lokalnej,

- realizowane przy współudziale pracowników fabryki Toyoty

 

Fundusz Toyoty realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej, która pełni funkcję koordydatora oraz Zespołem Szkół nnr 5 w Wałbrzychu, którego uczniowie kierunku architrektura krajobrazu w ramach zajęć praktycznych przygotowują koncepcje zagospodarowania przestrzeni dla projeków zgłoszonych do konkursu. Od momentu powołania w ramach działalności  Funduszu Toyoty zrealizowanych zostało 43 projekty. 

Uwaga! Konkurs grantowy dla projektów realizowanych w 2020 roku zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2019 r.

 

Koordynator Funduszu
Fundacja Edukacji Europejskiej
Grzegorz Kruszyński
tel. 601 262 182,
e-mail: fundusztoyoty@fee.pl
Strona www: Zielony Wałbrzych

Twoje ustawienia plików cookies

Na stronie Toyota Polska używamy technologii cookies w celach dostosowania naszych usług i oferty do Twoich potrzeb, w celu reklamy, analizy i statystyki. Informacje zapisane w cookies mogą zawierać dane osobowe. Jeśli wyrażasz na to zgodę, przejdź do strony i korzystaj z niej normalnie lub dowiedz się, w jaki sposób możesz zmienić swoje ustawienia.

OK