1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

 

Fundusz Toyoty

 

                                                                                                                                  

W 2011 roku powołaliśmy Fundusz Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”, aby umożliwiać realizację ciekawych i oryginalnych projektów podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej i środowiska naturalnego na terenie powiatu wałbrzyskiego.


O dofinansowanie funduszu do kwoty 20 tysięcy złotych raz w roku w ramach ogłaszanego konkursu grantowego mogą starać się organizacje non-profit np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i uczelnie publiczne i inne podmioty nie nastawione na osiąganie zysku.


Poprzez wsparcie funduszu chcielibyśmy zachęcić wszystkie organizacje do podejmowania inicjatyw przyczyniających się do zmiany naszego najbliższego otoczenia. Stąd motto Funduszu: "Dobre pomysły zminiają nasz świat".

Fundusz Toyoty realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej, która pełni funkcję koordynatora oraz Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu, którego uczniowie kierunku architektura krajobrazu w ramach zajęć praktycznych przygotowują koncepcje zagospodarowania przestrzeni dla projektów zgłoszonych do konkursu. Od momentu powołania Funduszu Toyoty łącznie z edycją 2019 zrealizowanych zostało 47 projektów. Część z nich powstała dzięki dodatkowemu wsparciu ze strony firm, które w zamian za możliwość wizyty w fabryce Toyoty i poznania unikalnego systemu produkcyjnego Toyoty przekazują dodatkowe dotacje na działalność funduszu.


Kryteria oceny konkursu promują projekty:
> zbieżne z priorytetami Toyoty: 
    > Ekologia: np. ścieżki i ogrody dydaktyczne, ogródki warzywne, zielarskie, „hotele” dla owadów itp.
    > Edukacja techniczna: np. doświadczalne mini-parki nauki itp.
    > Sport i promocja zdrowego trybu życia: np. obiekty sportowe i rekreacyjne, ścieżki zdrowia itp.
    > Bezpieczeństwo na drogach: np. obiekty poprawiające bezpieczeństwo (ogrodzenia, sygnalizatory, znaki itp.) , tory nauki jazdy na rowerze itp.
    > Mobilność/swoboda poruszania się: np. obiekty małej architektury związanej z środkami poruszania się (wiaty, stojaki, punkty ładowania) itp.


>
 wykazują się pomysłowością/innowacyjnością (po raz pierwszy realizowane na terenie powiatu wałbrzyskiego)
> pozostawiają trwałe, fizyczne zmiany w otoczeniu
> zaspokajają potrzeby i/lub rozwiązują problemy lokalnej społeczności
mają dodatkowy edukacyjny wymiar
> zakładają wsparcie finansowe, organizacyjne lub materialne wielu partnerów,
> realizowane są z zaangażowaniem i wsparciem społeczności lokalnej,
> realizowane przy współudziale pracowników fabryki Toyoty
są dokładne pod kątem planowania, w tym budżetu oraz zagospodarowana przestrzennego


W X jubileuszowej edycji konkursu grantowego Funduszu Toyoty 2020 wprowadzony został dodatkowy element oceny projektów. W tej odsłonie konkursu, po wstępnym wyborze najlepszych prac, trafią one pod głosowanie lokalnej społeczności za pomocą formularza, który będzie udostępniony na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook Funduszu: https://www.facebook.com/FunduszToyoty.


WAŻNE!
Nabór wniosków do X edycji konkursu grantowego ruszył. W poniedziałek 28 października w godz. 13:00-14:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Kilińskiego 1 odbędzie się spotkanie dla organizacji non-profit zainteresowanych złożeniem wniosku do Funduszu Toyoty  na rok 2020.

W lutym 2020 r. odbyła sie uroczysta prezentacja zwycięskich projektów jubileuszowej, 10. edycji konkursu grantowego Funduszu Toyoty. Relacja z tego wydarzenia oraz zwycięskie projekty można znaleźć pod linkiem: Granty Funduszu Toyoty rozdaneHARMONOGRAM KONKURSU GRANTOWEGO 2020ZOBACZ FILM O FUNDUSZU TOYOTYFUNDUSZ TOYOTY 2020 - DOKUMENTY POWIĄZANE
> Regulamin konkursu grantowego 2020
> Wniosek - informacje podstawowe
> Wniosek - deklaracja wsparcia partnerów
> Wniosek - harmonogram prac
> Wniosek - opis projektu zagospodoarowania przestrzennego 
> Wniosek - schemat zagospodarowania przestrzennego
> Wzór umowy współpracy
Raport końcowy realizacji projektu - podstawowe informacje
> Raport końcowy realizacji projektu - zestawienie publikacji w mediachKONTAKT
Koordynator Funduszu
Fundacja Edukacji Europejskiej
Grzegorz Kruszyński
tel. 601 262 182,
e-mail: fundusztoyoty@fee.pl
https://www.fee.org.pl/