1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

      

Wolontariat

 

                                                                                                                                                                                                 W 2009 roku na terenie fabryki w Wałbrzychu powstał Programu Wolontariatu o nazwie „PoMOC z Toyoty”. Dzięki niemu nasi pracownicy wnoszą wkład w rozwój swoich lokalnych społeczności poprzez zaangażowanie w lokalnych organizacjach i instytucjach takich jak szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia, domy dziecka itp.

 

W ramach programu na terenie zakładu funkcjonuje Klub Wolontariusza – to forum wymiany doświadczeń, w którym najbardziej aktywni wolontariusze mogą wymieniać informacje na temat realizowanych projektów, dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz planują ogólnofirmowe działania wolontariackie.

Pracownicy mogą uczestniczyć w Programu Wolontariatu poprzez:

a) udział w akcjach ogólnofirmowych organizowanych przez Klub Wolontariusza

b) zorganizowanie własnej akcji w ramach ogłaszanego trzy razy w roku konkursu grantowego „Rusz po dotację na własną akcję”

c) przyłączenie się do akcji realizowanej przez organizację non-profit w ramach konkursu grantowego Funduszu Toyoty

 

Do tej pory ponad 40% załogi w Wałbrzychu wzięło udział w Programie Wolontariatu realizując łącznie ponad 300 projektów.

Programu Wolontariatu został uruchomiony również w fabryce w Jelczu-Laskowicach.

 

 

 

 

 

Konkurs Grantowy dla pracowników „Rusz po dotację na własną akcję”

Zasady ogólne:

Aby pomysł mógł być zakwalifikowany jako projekt wolontariacki konieczne jest wskazanie przez wnioskodawcę (pracownika TMMP), na czym będzie polegała pomoc wolontariusza  (wolontariuszy) z TMMP.

1. W danym roku organizacja (beneficjent) może być wsparta przez TMMP tylko dwa razy (wsparcie trwałej zmiany w otoczeniu np. remont i organizacja wydarzenia).

2. TMMP może sfinansować zakup materiałów bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac wolontariackich np. zakup pędzli, farb do pomalowania płotu w domu dziecka oraz usługi związane z realizacją projektu np. usługi transportowe a tylko w nieznacznym stopniu (do 20%) zakup gotowego wyposażenia.

3. Środki pieniężne przekazywane są wyłącznie organizacji non-profit powiązanej z realizacją projektu np. szkole, klubowi sportowemu, stowarzyszeniu.

4. Maksymalna kwota wsparcia pojedynczego projektu wynosi 2 000 PLN.

 

 

 

Harmonogram

 

Etap Zgłaszanie projektów
przez pracowników
Decyzja Komisji Realizacja projektów
Runda Zimowa do ok. 25 listopada po 10 grudnia styczeń - kwiecień
Runda Wiosenno-Letnia do ok. 25 marca po 10 maja maj - wrzesień
Runda Jesienna do ok. 25 sierpnia po 10 września październik - grudzień

 

 Dokumenty powiązane: